Eğitim-İş, türbanı mahkemeye götürüyor

Yönetmeliğin anayasaya aykırılı olduğunu savunan Eğitim-İş, sendikası konuyu gerekirse AİHM'e kadar götürmekte kararlı.

01 Kasım 2013 Cuma, 20:47
Abone Ol google-news

Eğitim-İş, kamuda türbanı serbest bırakan yönetmeliğin anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle Danıştay’da dava açtı. Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmeliğin yürütmesinin durdurulmasını isteyen Eğitim-İş Sendikası Genel Başkanı Veli Demir, “Halkımız, hızla çağdaş toplumların acıyarak baktığı, şeri kurallarının hüküm sürdüğü geri kalmış toplumlar ligine itilmektedir” dedi.

Kamudaki türban serbestliğinin, farklı inanca sahip kesimlerle hiçbir inanca aidiyet hissetmeyenler üzerinde baskı oluşturabileceğini vurgulayan Demir, gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne kadar götürebileceklerini vurguladı. Eğitim-İş’in Danıştay’a başvuru dilekçesinde, AİHM’nin bu konuda örnek kararları olduğu anımsatılarak şu görüşlere yer verildi: “Laik devlet sisteminde hedef, devletin hükümranlığı altında bulunan yurttaşlarının tamamının inançlarına eşit mesafede konumlanmasını sağlamak olduğu için, kamu görevlisinin görüntüsü ve davranışları, devletin tarafsızlık iddiasını tartışılır hale getirmemelidir. Bu nedenle laik devlet modelinde devlet aygıtını cisimleştiren kamu görevlisi görevi başında aidiyet hissettiği bir inanç grubuna vurgu yapamaz. Zira, inancını görünümüyle dışavuran kişinin eliyle sunulan hizmeti haklı bulmayan ve farklı bir inanca sahip yurttaş, kamu hizmetinin taraflı olarak sunulduğunu düşünebilir.”