EMO: Kesintiler iletim sisteminin çökmesinden kaynaklanıyor

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), Türkiye genelindeki elektrik kesintilerinin nedeninin, iletim sisteminin çökmesinden kaynaklandığını ileri sürdü.

31 Mart 2015 Salı, 15:13
Abone Ol google-news

 

EMO'dan ayıplan açıklamada, "Sorunun dağıtım sistemlerini değil iletim sistemini ilgilendirdiği açıktır" denildi ve şu konuya dikkat çekildi:

"Tarifede yapılan değişiklikle faturadaki diğer kalemlerde artış yapılırken, iletim bedelinde düşüş gerçekleştirilmiştir. Kamuya ait olan iletim ağları için tahsil edilen bedelden yapılan indirim, faturadaki diğer kalemlerde yapılan artışla dağıtım şirketlerine aktarılmıştır. Dolayısıyla iletim sisteminde bakım ve rehabilitasyon eksiklikleri nedeniyle büyük çaplı bir arıza meydana gelmiş olabilir."

Santralların devreye girmemesi nedeniyle tüm enterkonnekte sistemini etkileyecek boyutta arıza meydana gelmiş olabileceğine de işaret edilen açıklamada, "Santralların devreye girmemesinde bir büyük santralda yaşanmış olan arıza nedeniyle sisteme elektrik vermemesi, bu açığın diğer santrallardan da karşılanamaması ve TEİAŞ`ın da yük attırma yöntemiyle oluşan açığı yönetip planlı elektrik kesintileri yapamamış olmasından kaynaklanabilir" denildi.

"Sistemde arz açığı sistemde arızalara neden olabilir"

Piyasada oluşan fiyatları düşük bulan santralların da kesintinin yaşandığı saatte piyasa fiyatından elektrik üretmeyi kabul etmemiş olabileceğine dikkat çekilen açıklamada, "Böylece sistemde arz açığı oluşmuştur. Oluşan arz açığının yönetilememesi sonucunda iletim sisteminde büyük arızalar meydana gelmiş olabilir. Nitekim 2006 yılında kimi özel santralların devreye girmemesi nedeniyle 13 ilde 6 saati aşan elektrik kesintileri yaşanmıştır" denildi ve şu iddiaya da yer verildi:

"Kayıp-kaçak bedelleri için yasanın geçirilmesi isteniyor"

"TBMM`deki kayıp ve kaçak bedelini yasalaştıran ve mahkeme masrafları da dahil olmak üzere yapılan ödemelerin de yurttaşlardan faturalar yoluyla yeniden tahsil edilmesini öngören tasarının seçimler öncesinde geçirilmesi için hükümeti zorlamak üzere var olan kurulu gücü sisteme elektrik vermemek üzere kullanıldığı da iddialar arasındadır."

"Kesintiler sırasında Meclis'te nükleer santral görüşülüyordu"

Türkiye'de nükleer santralların kurulmasında enerji açığı gerekçesinin ileri sürüldüğü de vurgulanan EMO açıklamasında, "Bu büyük kesintilerin yaşandığı dönemde TBMM`de Sinop`ta nükleer santral kurulmasına ilişkin Japonya ile imzalanan anlaşmanın görüşmelerinin yapılıyor olması da manidardır" denildi ve şöyle devam edildi:

"Türkiye`nin enterkonnekte sisteminin Avrupa`da bile zaman zaman sorunlara neden olduğu son 2-3 yıldır bilinmektedir. Nitekim geçtiğimiz günlerde de Avrupa enterkonnekte sisteminden anlık olarak Türkiye`nin çıktığı bilgisi vardır. Avrupa enterkonnekte sisteminde Türkiye`nin frekans bozukluğuna yol açmış olması nedeniyle sistemin kesintiye uğramış olması da yaşanan elektrik kesintisinin nedenlerinden biri olabilir."