Eren Erdem: Sağlıkta soygun devam ediyor

CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem, iktidarın izlediği sağlık politikalarının sürdürülebilir olmaktan çıktığını ifade ederek sağlık sistemindeki sorunların araştırılması amacıyla TBMM Başkanlığına araştırma önergesi verdi.

23 Şubat 2018 Cuma, 10:50
Abone Ol google-news

TBMM’ye sunduğu araştırma önergesinde CHP’li Erdem, “İktidarın izlediği sağlık politikası iflas etti. Artık ‘paran yoksa öl’ mantığının geçerli olduğu bir dönem yaşanıyor, bu sürdürülebilir bir durum olmaktan çıkmıştır.” ifadelerini kullandı.

Önerge gerekçesinde “tüccar mantığı ile sosyal devlet olunamayacağını” belirten CHP’li Erdem, “Sağlık sisteminde bir an önce çözüme dönük çalışmalara yasama organı katkı sunmalıdır. Sağlıkta yaşanan bu vurgun düzeni bir an önce bitirilmelidir. Vatandaş SGK’nın açıklarını kapatacak bir finansman aracı değildir. İktidar elini halkın cebinden çekmelidir, bu açıkça bir soygundur” dedi.

CHP’li Eren Erdem’in TBMM Başkanlığına sunduğu araştırma önergesi şu şekilde:

HASTA YERİNE MÜŞTERİ

“Türkiye’nin en temel sorunlarının başında sağlık harcamaları gelmektedir. Sağlıkta ‘devrim’ adı altında özel sektörü devreye sokan iktidar, hasta-doktor ilişkisini, hizmet veren-hizmet alan; hastane-hasta ilişkisini ise, şirket-müşteri düzeyine getirmiştir. Evrensel hasta hakları yerine, müşteri hakları kavramı geliştirilmiş, İyi hizmet iyi parayla ölçülür anlayışı yerleştirilmiştir. Şimdi devreye sokulan Şehir Hastanelerinin işletme anlayışı bu mantıkla yürütülmektedir. TÜİK verilerine göre Sosyal Güvencesi olan bir yurttaşımız sağlık giderlerinin %16 sını cebinden ödemektedir. 2016 yılı verilerine göre bu rakam asgari ücretin üstünde, 1.524 TL olarak gerçekleşmiştir.

SGK AÇIKLARI VATANDAŞIN CEBİNDEN KARŞILANIYOR

“SGK açıklarını katılım payı adı altında vatandaştan karşılamak, bir finansman modeli olarak uygulanmaktadır. İzlenen yanlış politikalar Kamu hastanelerinden hekimleri uzaklaştırmış ve özel hastanelere yönlendirmiştir. Özel hastanelerle yapılan anlaşmalar hasta aleyhine işlemektedir. Bir hastaya konulan teşhis, tedavi sürecini uzatmakta ve yeni maliyetler yüklemektedir. Hekim tarafından istenen ileri tetkikler (MR-Tomografi vb) için en erken 6 ay sonrasına randevu verilmektedir. Ancak aynı hastanede aynı cihazlara ek ücret ödendiği takdirde bu randevular öne alınmaktadır. Bu işlemler özellikle sağlık gibi hassas bir alanda her türlü etik anlayıştan uzaktır.”

HASTANEYE HAZIR MÜŞTERİ GARANTİSİ

“İdari olarak Hükümetin yaptığı işlemler ve uygulanan sağlık politikası işleri daha karmaşık hale getirmiştir. Kamu hastanelerinin bağımsız bir kurum olarak, kurumsal bir yapıya kavuşturulması öngörülmüşken, ani bir KHK ile Kurum kapatılarak Sağlık Bakanlığı bünyesine alınmıştır. Yap-İşlet Modeli ile kamu arazilerinde ve Hasta garantili bir sistemle yeni oluşturulan Şehir Hastaneleri sistemi daha da karmaşık hale getirecektir. Koruyucu önlemler kapsamında oluşturulan ilk kademe sağlık kuruluşları işlevsizleştirilmiş, sadece raporlu ilaçlara reçete yazar hale getirilmiştir. Vatandaşlarımız en temel İnsan haklarından olan sağlıklı yaşama hakkından yoksun bırakılmaktadır.”

ANAYASA İHLAL EDİLİYOR

“Anayasamızın 56. Maddesinde ‘…Devlet herkesin hayatını beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlama; insan ve madde gücünde tasarruf ve verimi artırarak, işbirliğini gerçekleştirmek amacıyla sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet vermesini düzenler.’ denilmektedir. Ancak devlet herkesin hayatını beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesinin şartlarını oluşturamamaktadır. Bu nedenle, Anayasanın 98. Ve İçtüzüğün 104 ve 105. Maddesi gereğince bir komisyon kurularak konunun tüm boyutları ile araştırılmasını arz ederim.”