Erkekler konuşmaya başlayacaksa bu kadınlar sayesinde olacak

Prof. Dr. Saadettin Eskiçorapçı, “Erkekliğin konuşulmayan kısmı aslında en çok kadınları etkiliyor” diyor. Konuşulmayan Erkeklik kitabında “erkekliğe” dair konuşulamayan sorunlara çözüm önerileri getiriyor.

18 Temmuz 2021 Pazar, 10:31
Erkekler konuşmaya başlayacaksa bu kadınlar sayesinde olacak
Abone Ol google-news

Bu kitabın sadece erkekler için değil, çevresindeki erkekleri anlamak isteyen tüm kadınlar için de pratik, faydalı bilgiler içerdiğini ve konuşulmayan hatta tabu sayılan konuların aydınlatıldığı bir kaynak olacağını ümit ediyorum. Bu kitabı belki erkeklerden daha çok kadınlar okumalı” diyor.

- Erkekler neden erkeklikleri, bedenleri hakkında ketumlar ve konuşmuyorlar?

Konu bedenleri ve sagˆlık oldugˆunda, erkeklerin sorunlarını kendine saklama davranıs¸ kalıbı daha da belirgin hâle gelir. Hele bir de sertles¸me güçlügˆü gibi bir cinsel is¸lev sorunuysa mesele, hem partnerimizin hem de toplumun erkek fertlerinin gözündeki imajımızı, gücümüzü, statümüzü riske atmaktansa neredeyse “ölürüm daha iyi” gibi mantıktan uzak savunmalarla sorunlarımızı paylas¸maktan geri durabiliyoruz. S¸ahsi fikrim, bu durum erkeklere kalırsa binlerce yıl boyunca degˆis¸mez! O yüzden, erkekler konus¸maya bas¸layacaksa bu, kadınlar sayesinde olacak.

- Simone de Beauvoir’ın “Kadın olarak doğulmaz, kadın olunur” düşüncesini erkekler için de söylüyorsunuz. Toplumsal ezberler ve baskılardan uzak nasıl erkek olunur?

XY kromozomuna sahip olmanız, biyolojik açıdan sizi erkek yapar. Fakat “erkek olmak” kavramsal açıdan bundan çok daha fazlasıdır. Dogˆumdan itibaren gelis¸en fiziksel ve anatomik özelliklerin yanı sıra psikolojik ve sosyokültürel birçok unsuru da barındırır. Sosyal Ögˆrenme Teorisi’ni öne süren psikolog Albert Bandura’ya göre erkekler, kendi toplumsal rolünü ve dolayısıyla erkekligˆini çocukluktan itibaren çevrelerini izleyip taklit ederek ögˆrenir. Aile içinde kız çocukları için model alınacak en yakın birey anneyken erkek çocuklarda bu durum farklılıklar gösterir. Freud tarzı düs¸ünceyi feminist bakıs¸ açısıyla yorumlayan Nancy Chodorow’a göre anne, erkek çocugˆunu kendinden kopması ve yas¸ına göre bazen çok da uygun olmayan bir erkek rolü edinmesi için bizzat zorlar. Erkek çocuk, erkek kimligˆi modelini ilk olarak babasından ve yakın çevresindeki yetis¸kin erkeklerden ögˆrenir. Fakat babanın anneye göre çogˆunlukla daha uzakta olması, erkek çocuk açısından zorluklar yaratır. İşte tam da bu sebepten erkekler kadınlardan daha zor cinsiyetleri ile tanışırlar ve bu nedenle aslında “erkek olmak” “kadın olmak” tan çok daha uzun bir süreç gerektirir.

- Tüm tabuların yavaş yavaş yıkılmaya başlandığı, toplumsal cinsiyet eşitliğinin tartışılmaya ve de tohumlarının atılmaya başladığı günümüzde erkeklerin üzerindeki güç ve iktidar baskısı üzerlerinde ağır bir yük yaratmıyor mu?

Geleneksel toplumsal cinsiyet algısında erkekligˆin daima “güç” ile tanımlandıgˆını görürüz. Söz konusu olan hem fiziksel güçtür hem de paraca veya saygınlık açısından güçlü olmaktır. Fiziksel olarak zayıflık geleneksel erkeklik normlarına sıgˆmaz, fiziksel güç erkekligˆin önemli referanslarından biri olarak görülür. Bu güçle beraber, erkekligˆi belirleyen veya kuran bir digˆer referans da erkeklik organına sahip olmaktır. Çünkü erkegˆin toplumsal konumunun hormonlarından, kromozom yapısından ve üreme organlarından kaynaklandıgˆı kabul ediliyor. Tüm bunları göz önüne aldıgˆımızda, erkeklerin neden “erkeklik” ile ilgili problemlerini kabul etmedigˆini, inkâr ettigˆini, hatta konus¸mak bile istemedigˆini anlayabiliriz. Zira güçsüz olmak ve iktidardan düşmek aslında doğal bir durumken erkekler için kabul edilemez ve hatta konuşulmayan bir yük olarak hayatları boyunca problem yaratmakta.

- Erkeklerin en büyük korkuları erkekliklerini kaybetmeleri mi? Cinsellikleri süper güçleri mi?

Erkegˆi süper kahramana benzetecek olursak, bu süper kahramanın özel gücünü ”cinsellik” olarak tanımlayabilirim. En azından birçok erkek için bunun böyle oldugˆunu söyleyebiliriz. Nasıl ki “Superman” pelerini olmadan “Superman” olamazsa ya da “Iron Man” kıyafeti olmadıgˆında sıradanlas¸ırsa, bir erkek de süper gücü olan cinselligˆiyle kahramanlas¸arak “erkekligˆini” gösterir. Bir erkekten cinselligˆini aldıgˆınızda geriye kalan çok bas¸ka biridir.

- Anatomi kader midir?

Freud, Napolyon’un, “Cogˆrafya kaderdir,” sözüne gönderme yaparak, “Anatomi kaderdir,” demis¸ti. Freud’a göre erkek ve kadınların anatomik farklılıkları psikolojik sonuçları da beraberinde getirir. Mesela erkek bilinçaltında erkekliğini kaybetme ve hadım edilme korkusu ile yas¸ar.

- Komadan uyanan erkekle kadının farkı var mı?

Richard Linklater’ın yönettigˆi, bas¸rollerinde Ethan Hawke ve Julie Delpy’nin oynadıgˆı Gün Batmadan (Before Sunset) adlı filmdeki yogˆun bakım hems¸iresi, kaza geçirip komaya giren kadınların uyandıklarında ilk olarak ailelerini ve bas¸ka yaralanan olup olmadıgˆını sorduklarını anlatır. Aynı durumda bilin bakalım erkeklerin ilk yaptıgˆı ne oluyormus¸? Cinsel organları yerinde mi diye kontrol etmek! Tabii bu bir film ama gerçekte de aynısının olma ihtimalinin çok yüksek oldugˆunu söyleyebilirim. Zira bugüne kadar sayısız özel sohbette birçok erkegˆin, “Erkekligˆim olmadan yas¸amanın ne anlamı var?” anlamına gelen ifadeler kul- landıgˆına s¸ahit oldum. Belki de erkekler kadınlardan farklı olarak erkekliklerine geregˆinden fazla anlam yüklüyorlar.

- Haz duygusundan bahsetmek istiyorum. Bu konuda ortada bir çok mit dolaşıyor. Kadın ve erkeğin haz duymalarında ne gibi farklılıklar var. Erkekler hazzı nasıl yaşıyor?

Erkek orgazmı: Kadınlar beyinde, erkekler peniste orgazm yas¸ar: YANLIS¸! 

Kadınlarda, erkeklerden farklı olarak meni bos¸alması benzeri bir “bos¸alma” olmadıgˆından çogˆunlukta, “Kadınlar beyinde, erkekler peniste orgazm yas¸ar” inanıs¸ı vardır. Kesinlikle yanlıs¸ olan bu inanıs¸ı düzeltmek isterim. Evet, erkekler orgazmı çogˆunlukla bos¸alma (ejakülasyon) ile beraber hissederler ve bu duruma bagˆlı olarak orgazmın sadece penis bölgesiyle ve bos¸alma ilgili oldugˆu düs¸ünülebilir. Ama is¸in gerçegˆi hiç de öyle degˆil. Aslında orgazm, erkeklerin bacakları arasında gerçekles¸mez. Erkek orgazmı bu yanlıs¸ inanıs¸ın aksine as¸agˆılarda degˆil, çok daha yukarılarda gerçekles¸ir: Beynimizde! Beyin, orgazm sırasında yas¸anan karmas¸ık duygu ve zevk organizasyonunu yapabilecek tek organdır. Orgazm için ereksiyon ya da bos¸alma s¸art degˆildir. Kuru orgazm denen kavram, bos¸alma olmadan olan orgazmdır.

- Son zamanlarda prostat kanserindeki artıs¸ların sebebi artan bos¸anmalar mı? Ne dersiniz? Evlilik. prostat kanserine iyi geliyor mu?

ABD’de 20.000’den fazla prostat kanseri hastası üstünde yapılmıs¸. Bu çalıs¸ma göstermis¸ ki evli erkeklerde prostat kanseri daha erken yakalanıyor ve daha iyi huylu (erken evre ve düs¸ük derece) oluyor. Bunun aksine, evlenmemis¸ erkeklerde kansere bagˆlı ölüm oranı yüzde 40 artıyor. 5 yıllık kansere özgü yas¸am süresi, evlilerde yüzde 10 kadar artmakta (evlilerde yüzde 89.1 kars¸ısında evlenmemis¸lerde yüzde 80.5). Kadınların erkeklere s¸imdiye kadar aklınıza gelmemis¸ bir katkısını daha ekledim sanırım. Bekâr yas¸lanmamak için bir neden daha! (gülüyor)

- Erkek için cinsellik bu kadar önemliyken cinsellik gücünü arttıran beslenme şekli ya da özel besinler var mı? Yoksa şehir efsanesi mi?

Balık, deniz kabukluları, çikolata, karpuz, keçiboynuzu gibi birçok gıda afrodizyak etkisi bilinir. Evet bunlar gerçekten cinsel gücü artırır. Fakat size en güçlü cinsel güç arttırıcıyı söyleyim mi? Sağlıklı ve iyi bir vücut yapısı! Bu da sadece anlık bir besinden değil uzun yıllar boyu sağlıklı beslenme spor yapma ve düzenli kontroller ile hastalıklarda mücadeleden geçer.

PROSTAT KANSERİNİ ÖNLEYEN EN GÜÇLÜ BESİN

- Ya siz nasıl besleniyorsunuz? Yemek yapıyor musunuz? Bizimle paylaşacağınız bir tarif...

Orta Anadolu’nun bagˆrında yetis¸mis¸ bir Konyalı olarak, hastalarıma kendi hayatımı örnek veririm. Çocukluk yıllarımda hemen her gün soframızda et olurdu. Sonraki yıllardaki gözlemlerime dayanarak söyleyebilirim ki bu sadece Konya’ya özgü degˆil, Anadolu’nun birçok yerinde benzer durum var. Hatta sebze yemekleri bile çok fazla etle yapılır. Az etle yapılmıs¸ sebze yemekleri begˆenilmez ve bir miktar burun kıvrılır. Ege bölgesinin aksine zeytinyagˆlı çok az tüketilir, bir nevi üvey evlat muamelesi yapılırdı. Bu kadar et agˆırlıklı beslenen bölgelerde kaçınılmaz olarak kolesterol yüksekligˆi, diyabet ve kalp-damar hastalıkları sıkça görülüyordu ve bunların da kanser riskini artırması kaçınılmaz oluyordu. Benim akrabalarım arasında bu hastalıkların sıklıkla görülmesi de s¸as¸ırtıcı degˆil. Bunu 20 yıl önce fark ettigˆimde tüm beslenme alıs¸kanlıklarımı degˆis¸tirdim, et ve hamuris¸i agˆırlıklı beslenmeden Akdeniz tipi diyete geçtim, halen de öyle devam ediyorum. Yiyeceklerin kansere kars¸ı etkili olmaları dıs¸ında ortak özellikleri, sagˆlıklı yas¸ama da katkıda bulunmaları!

Diyet deyince aklınıza sadece az yemek gelmesin! Diyet beslenme s¸eklidir. Akdeniz tipi beslenmenin (zeytinyagˆlı ve sebze agˆırlıklı) kanseri önledigˆi ve genel sagˆlık için faydalı oldugˆu bilimsel çalıs¸malarla kanıtlanmıs¸tır. Tabii ki arada kendimi s¸ımartıyorum ve et hatta hamuris¸i yiyorum ama haftada en fazla 2 kez! Size de tavsiye ederim...

Sayacagˆım tüm yiyecekler arasında prostat kanserini en güçlü olarak önledigˆi bilinen gıda pis¸mis¸ domatestir. Pis¸memis¸ domateste de bulunan ve kansere kars¸ı koruyucu olan likopen adlı madde, domates pis¸tigˆinde çok daha yüksek seviyelere çıkarak koruyuculuk derecesi artar. Likopen çok kuvvetli bir antioksidandır ve pis¸mis¸ domatesteki likopenin emilimi ve prostata ulas¸ımı daha kolaydır. Domates sadece taze degˆil, kurutulmus¸ olarak, püre veya salça olarak tüketildigˆinde de çok etkili. Bizim gibi domates zengini bir ülkede yazın taze olarak, kıs¸ın da salça ve sos olarak tüketmek mantıklı olacaktır.

BUHARDA LEVREK

- Et tüketimi tamamen kesilmeli mi?

I·steyen kesebilir ama çogˆunluktaki et yemegˆi seven hastalarıma haftada maksimum 2-3 kez ve azaltılmıs¸ porsiyonlarda et yemelerini öneririm. Bir de et yedikleri günün ertesi gününde ete ara vererek, mesela zeytinyagˆlı yemek yiyerek karacigˆerlerine detoks için fırsat vermelerini öneririm.

TARİF

Kendi adıma en çok tükettiğim şey güzel bir “Akdeniz tipi buharda pişirilmiş somon veya levrek filetodur”. Balık buharda pişerken ince doğranmış soğan, defne yaprağı, ince doğranmış kereviz ve havuc haşlanır, balzamik sirke ve zeytinyağı ilavesi ile sos oluşturulur. Sonrasında karabiber kırmızı biber ve tuz ilavesi ile servis edilir. Kitapsever kadın ve erkeklere sağlıklı bir yemek! Afiyet olsun.