Etiler polis okulu arazisinin imar planları iptal edildi

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4. İdare Dava Dairesi, alt mahkemenin bilirkişi raporlarındaki tespitleri dikkate almadığını belirterek imar planlarında “donatı alanının kaldırılarak alana çevre yapılaşma şartlarının çok üstünde bir yapılaşma hakkı tanındığı” vurgulandı.

23 Kasım 2019 Cumartesi, 02:19
Etiler polis okulu arazisinin imar planları iptal edildi
Abone Ol google-news

İstanbul’un en değerli arazilerinden birinde kurulu olan Beşiktaş’ta bulunan Etiler Polis Meslek Yüksekokulu arazisini yapılaşmaya açan imar planları mahkeme kararıyla iptal edildi. Kararda imar planlarıyla “çevre yapılaşma şartlarının çok üstünde bir yapılaşma hakkı tanındığı” vurgulandı. TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi ve TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi yaptığı ortak açıklamada, “Halka ait olan daha fazla gecikmeksizin halka iade edilmelidir” denildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Beşiktaş Akat Mahallesi’nde bulunan Etiler Polis Meslek Yüksekokulu ile bu arazinin kuzeyinde bulunan tecil harici alana ilişkin 26 Aralık 2012 planı değişikliği yapmıştı. Yapılacak inşaatların yüksekliği de serbest bırakıldı. Plan değişikliği ile okul arazisine AVM, rezidans, restoran, mağaza, otel yapımına izin çıkmıştı. Beşiktaş’taki toplam 31 bin 885 metrekare alana sahip olan Etiler Polis Meslek Yüksekokulu riskli alan ilan edilmesinden sonra 2014’te Bakanlar Kurulu kararıyla kapatılmış ve protokolle İBB’ye devredilmişti. Arazi, 4 Nisan 2018 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından hasılat paylaşımı yöntemi ile ihaleye çıkarıldı. İhaleyi İBB şirketlerinden KİPTAŞ, 2 milyar 660 milyon TL’lik teklifle kazandı. KİPTAŞ’ın teklifinde İBB’nin alacağı gelir payı, 1 milyar 388 milyon 520 bin TL olarak belirlendi. İhalenin ardından okul binasının yıkımına başlanmıştı. 

ODALAR DAVA AÇTI

TMMOB Mimarlar Odası ve TMMOB Şehir Plancılar Odası, bakanlık tarafından hazırlanan imar planı değişikliğinin iptali istemiyle 6 Mayıs 2013 tarihinde dava açtı. Dava dosyasına giren bilirkişi raporlarında söz konusu planların “şehircilik ilkelerine ve hukuka aykırılığı” ifade edilmişti ancak İstanbul 7. İdare Mahkemesi, 30 Ekim 2018 tarihinde davanın reddine karar verdi. İki meslek odası İstanbul 7. İdare Mahkemesi’nin söz konusu kararı üzerine istinaf yoluna başvurdu.

Başvuruyu inceleyen İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4. İdare Dava Dairesi istinaf talebini kabul ederek 20 Eylül 2019 tarihinde alt mahkemenin kararını kaldırdı ve imar planlarını iptal etti. Dava dairesi kararında alt mahkemenin bilirkişi raporlarındaki tespitleri dikkate almadığını belirterek imar planlarında “donatı alanının kaldırılarak alana çevre yapılaşma şartlarının çok üstünde bir yapılaşma hakkı tanındığı” vurgulandı. Kararda özetle, “Plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü ve sosyal ve teknik altyapı dengesini bozacak nitelikte olduğu anlaşılan plan değişikliklerine ilişkin dava konusu işlemde kamu yararına, şehircilik ilkelerine ve planlama esaslarına uyarlık bulunmadığı sonucuna varıldığından, aksi yönde verilen mahkeme kararında hukuki isabet görülmemiştir” ifadeleri kullandı.