Genç öğretmenler daha çok kitap okuyor

Ankara'da ilköğretim öğretmenleri arasında yapılan bir araştırmaya göre, genç öğretmenler daha çok kitap okurken, yaş yükseldikçe okuma alışkanlığı düzeyi düşüyor.

Yayınlanma: 01.09.2011 - 08:41
Abone Ol google-news

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Yılmaz'ın ''Ankara'daki İlköğretim Öğretmenlerinin Okuma ve Halk Kütüphanesi Kullanma Alışkanlıkları'' üzerine yaptığı araştırma kapsamında, Ankara merkez ilçelerinde görev yapan 83'ü kadın 127 öğretmene anket uygulandı.
Araştırmada, cinsiyetin öğretmenlerin okuma alışkanlığını etkileyen bir unsur olmadığı saptandı.

Öğretmenlerin okuma sıklıklarının incelendiği araştırmada, yüzde 30,7'sinin 2 ayda bir kitap ve daha az, yüzde 22,8'inin ayda bir kitap, yüzde 8,7'sinin ayda 2 kitap ve daha fazla okuduğu, yüzde 37,8'inin ise hiç okumadığı belirlendi.

Genç öğretmenlerin (21-35 yaş) ise yüzde 20,7 ile en sık okuyan (ayda 2 kitap ve daha fazla) grup olduğu tespit edildi. Bu oranın orta yaş öğretmenlerde (36-50 yaş) yüzde 5,5'e düştüğü, 51-64 yaş öğretmen grubunda ise ''sık kitap okuyan'' olmadığı ortaya çıktı.
Araştırmada, ''hiç okumama'' oranının en düşük olduğu grubun yüzde 27,6 ile genç öğretmenler, en yüksek olduğu grubun ise yüzde 41,8 ile orta yaş grubu öğretmenler olduğu saptandı. 51-64 yaş arasındaki öğretmenlerin de yüzde 28,6'sının hiç kitap okumadığı tespit edildi.

Ankete katılan öğretmenlerin yüzde 59,1'i mesleğini ''sevdiği ve istediği için'', yüzde 18,1'i ''sınav puanı buna uygun geldiği için'', yüzde 22,8'inin de ''rastlantı sonucu'' seçtiğini belirttiği bildirildi.

Öğretmenlerin yarıdan çoğunun mesleğini isteyerek seçtiğine işaret edilirken, buna karşın mesleğini isteyerek ve bilinçle seçen öğretmenlerle rastlantı sonucu seçen öğretmenlerin okuma sıklıklarında anlamlı farklılıklar olmadığı belirlendi. Mesleğini isteyerek seçen öğretmenlerin yüzde 9,3'ünün, rastlantı sonucu seçenlerin de yüzde 8,7'sinin sık okuduğu saptandı.
 

Okumama nedeni 'zaman azlığı'

Mesleki deneyimle okuma alışkanlığı arasındaki ilişkinin değerlendirildiği araştırmada, sık okuma oranının 1-10 yıl arasında mesleki deneyime sahip öğretmenlerde yüzde 18,8, meslekte 11-20 yıl arasında olanlarda yüzde 16,7 iken, 21 yıl ve üzerindeki öğretmenlerde ise yüzde 8,7'ye kadar düştüğü tespit edildi.

Hiç okumama oranının ise az deneyimli öğretmenlerden, çok deneyimli öğretmenlere doğru arttığı ortaya çıktı. Bu oranın 1-10 yıl arasında deneyime sahip olanlarda yüzde 12,5, 11-20 yıl arasındaki öğretmenlerde yüzde 31 ve çok deneyimli öğretmenlerde yüzde 37,8 olduğu saptandı.

Öğretmenlerin yüzde 44,9'u ise yeterince okumamalarının nedenini ''zaman azlığı'' olarak gösterdi. Ayrıca ilgisizlik, planlı olmamak, ihmal gibi konular da okumama nedeni olarak belirtildi.

Öğretmenlerin yüzde 95,3'ünün ise halk kütüphanesi kullanma alışkanlığının bulunmadığı tespit edildi.
 


Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler