Görev değil adeta ‘ceza’

Kamuda “geçici görevlendirme”, zaman zaman amacı dışında da kullanılıyor. Yönetmelikteki “Bir yılda 2 aydan fazla geçici görevlendirme yapılamaz” açık hükmüne karşın sağlık personeline 3 ay geçici görevlendirme verildi. Personel, “görevlendirme beni yıpratmak amacıyla yapılıyor” diyerek dava açtı. Mahkeme, çalışanı haklı buldu.

26 Aralık 2020 Cumartesi, 02:00
Görev değil adeta ‘ceza’
Abone Ol google-news

İstanbul 5. İdare Mahkemesi’nin kararına göre süreç şöyle işledi: İstanbul Büyükçekmece İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde laboratuvar teknisyeni olarak görev yapan kamu çalışanı, Büyükçekmece Mimar Sinan Hastanesi’nde 2 ay süreyle geçici görevlendirildi. Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin “geçici görevlendirme” başlıklı 11. maddesinde, “Resen yapılan geçici görevlendirme süresi bir mali yılda iki ayı geçemez” açık hükmü bulunmasına karşın iki ayın sonunda personelin geçici görevlendirme süresi uzatıldı. Kamu çalışanının üyesi bulunduğu Türk Sağlık-Sen dava açtı. Çalışan da görevlendirmenin “kendisini yıpratma amacıyla yapıldığını, kamu yararı amacı taşımadığını, haksız ve hukuka aykırı olduğunu” savundu. Buna karşın idare, görevlendirmenin “hizmet ihtiyacına binaen uzatıldığını, davacının görevlendirildiği birimlerde isteksiz olduğunu” savunararak davanın reddedilmesini istedi. 

YÖNETMELİK VURGUSU

İstanbul 5. İdare Mahkemesi ise kararında yönetmeliğe dikkat çekti. Kamu görevlisinin hizmet gerekleri ve kamu yararı kapsamında hizmetine ihtiyaç duyulan görevlere resen geçici olarak görevlendirilebileceğini ancak sürenin bir mali yıl içerisinde iki ayı geçemeyeceğine dikkat çeken mahkeme, kararı hukuka aykırı bularak iptal etti. Karar oybirliğiyle alındı.