Hükümet engellilerin aylıklarına göz dikti

Muhtaç, kimsesiz ve engellilere, ‘gelir testi’ne girme koşulu gelince, aylıkların kesilmesi tehlikesi doğdu

30 Mart 2015 Pazartesi, 07:01
Abone Ol google-news

Hükümet, toplam sayıları 1 milyon 750 bini aşan muhtaç, güçsüz ve kimsesiz, düşkün engellilerin aylıklarını ortadan kaldırmayı planlıyor. İzmir Tabip Odası Hekim Meclisi üyesi Dr. Ergün Demir ve İstanbul Tabip Odası TTB delegesi Dr.Güray Kılıç’ın çalışmasına göre, kanun değişikliğiyle, söz konusu aylıkların “sosyal yardım” olarak tanımlanması ve “gelir testi” şartı getirilmesi, çok sayıda kişinin aylıklarını tehlikeye atıyor.

65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesiz engelliler ile bakmakla yükümlü oldukları engelli yakınları olan kimselere, engelli olan yakınına fiilen bakmak şartıyla aylık bağlanıyor.

‘Hane yaklaşımı’ geldi

Geçen yıl şubat ayında 6518 sayılı Kanunla 2828 sayılı Kanunun ek 7’nci maddesinde değişiklik yapılarak, evde bakımla ilgili ödemeler, “sosyal yardım” olarak tanımlandı ve “sosyal yardım”, “hane yaklaşımı” çerçevesinde değerlendirildi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da yayımladığı bir genelgeyle bugüne kadar Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ödenek aktarım işlemlerinin yılbaşından itibaren artık Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılacağını ilan etti. Böylece, yılbaşından sonra engellilerin evde bakımına destek için yapılacak sosyal yardımların verilebilmesi “gelir testi”ne girme koşuluna bağlandı. 2022 sayılı kanun kapsamında ödenen kişi başı aylıklar, yapılacak gelir testiyle değerlendirilecek. 2022 sayılı kanun kapsamında 2014’te 65 yaş üstü 629 bin 600 kişiye ayrı ayrı ayda 141 TL verilirken, engellilere de 424 TL aylık ödendi. Bu kapsamda geçen yıl 1 milyon 300 bin aşkın kişiye toplamda 3.6 milyon lira kaynak aktarıldı.

Gelir testiyle, haneye giren toplam aylık gelirin kişi başı asgari ücretin 1/3’ünden, ağır engelli, evde bakım hizmetinden faydalananlar için ise 2/3’ünden 1 lira bile fazla olması halinde engelli aylıkları kesilecek.

Kimlere aylık bağlanıyor?

* Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan gelir ya da aylık hakkından yararlanmayan ve hane içinde kişi başına düşen geliri, asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden az olan 65 yaşını doldurmuş yaşlılar ile 18 yaşından büyük engellilere.

* Ağır engelli olduğu belgelenen, günlük hayatını başkasının yardımı ve bakımı olmadan sürdüremeyen, ne ad altında olursa olsun her türlü gelirleri toplamı esas alınarak, kendilerine ait veya bakmakla yükümlü olduğu birey sayısına göre kendilerine düşen ortalama aylık gelir tutarı, bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3’ünden daha az olan engellilere.

* Bakıma muhtaç engelliye ikametgâhında bakım hizmeti veren akrabasına ya da vasisine her ay, bir aylık net asgari ücret tutarında ödeme yapılıyor.bağlanıyor?