İş kazalarına 670 kurban

Yılın ilk yarısında gerçekleşen iş kazalarında 670 kişi yaşamını yitirdi, 549 kişi sakat kaldı.

23 Ekim 2009 Cuma, 07:55
Abone Ol google-news

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı müfettişleri, Ocak-Haziran 2009 döneminde iş sağlığı ve güvenliği yönünden bin 808 genel, 257 kontrol, 2 bin 739 işletme belgesi, 3 bin 18 iş kazası, 277 meslek hastalığı, 171 şikayet ve 238 diğer incelemeler olmak üzere toplam 8 bin 508 teftiş gerçekleştirdi.

Aynı dönemde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılan teftişlerde 669 bin 715 erkek, 132 bin 157 kadın, 2 bin 764 çocuk ve genç işçi olmak üzere toplam 804 bin 636 işçi ve 397 çırağa ulaşıldı.

Müfettişleri, yılın ilk 6 ayında 3 bin 18 iş kazası incelemesi yaptı.

İncelemelerde, bu kazalara maruz kalan 3 bin 154 işçiden 670'inin öldüğü, bin 727'sinin yaralandığı, 549'unun uzuv kaybına uğradığı belirlendi. İş kazalarında 208 kişinin de bu ayırımlara girmeyen sonuçlarla karşı karşıya kaldığı tespit edildi.

İş kazalarına maruz kalanların 2 bin 975'nin erkek, 179'unun kadın işçi olduğu belirlendi.
Kazaların oluş nedenlerinin incelenmesinde 616'sının düşme, 469'unun malzeme düşmesi, 138'inin elektrik çarpması, bin 7'sinin makine ve tezgahlar, 43'ünün kimyasal madde, 11'inin göçük, 26'sının zehirlenme ve boğulma, 54'ünün dinamit ve benzeri patlama, 654'ünün diğer nedenler sonucu meydana geldiği anlaşıldı.


Kapatma cezaları

Öte yandan, 2009'un ilk altı ayında incelemesi yapılan 2 bin 739 işletme belgesi talebinden bin 415'i olumlu bulunarak, başvuru yapılan iş yerlerine işletme belgesi verildi.

Toplam 2 bin 451 iş yerine noksanların giderilmeleri için süre tanınırken, süre verilmesi sakıncalı görülen 2 bin 661 iş yerine mehilsiz tebligat yapıldı.

Çalışanlar için hayati tehlike bulunduğu tespit edilen 37 iŞ yerinde ''işin durdurulması veya iş yerinin kapatılması'' işleminin uygulanması uygun görüldü.

Gerçekleştirilen teftişlerde iş sağlığı ve güvenliği yönünden 1 milyon 467 bin 623 lira idari para cezası önerildi.


Sigortasız işçiler

İşin yürütümü yönünden yapılan teftişlerde ise toplam 16 bin 754 iş yerine ulaşıldı.
Bu iş yerlerinden 147'sinde genel teftiş yapıldı, işverence tamamlanması istenilen noksanlıklar ve kanuna aykırılıklar için verilen önel sonucu 341 iş yerinde kontrol teftiş gerçekleştirildi.

Türkiye genelinde şikayet ve ihbarlar sonucu 16 bin 266 iş yerinde inceleme teftişi yapıldı.
İnceleme teftişlerinde iş yerinde mevzuata (4857, 854 ve 5953 sayılı İş Kanunları, 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun, 2821 sayılı Sendikalar Kanunu, 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu ve kısa çalışma ödeneğine ilişkin 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu) uygunluğa bakıldı.

Teftişlerde 331 bin 20'si erkek, 72 bin 358 kadın olmak üzere toplam 406 bin 131 işçiye ve 13 çırağa ulaşıldı.

İş yerlerinin 56'sında 144 sigortasız işçi tespit edildi. Teftişlerde işin yürütümü yönünden 7 milyon 900 bin 471,40 lira idari para cezası önerildi.


Kişisel koruyucuların durumu

Bu arada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işçilerin çalışırken kullanmaları gereken kişisel koruyucu donanımların standartlara uygunluğunu da inceledi.

Yılın ilk 6 ayında 10 denetim elemanı kişisel koruyucu donanımların piyasa gözetim ve denetimi çalışmalarını kapsamında 175 ürünü değerlendirdi. Değerlendirmeler sonunda 48 ürün (yüzde 27) ''güvensiz'' bulundu.