Kadın üniversitesine eğitimcilerden tepki: Cumhuriyete aykırı

TBMM’ye sunulan 11. Kalkınma Planı’nda yer alan kadın üniversitesine eğitimcilerden tepki.

10 Temmuz 2019 Çarşamba, 21:17
Abone Ol google-news

TBMM’ye sunulan 11. Kalkınma Planı’ında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla, yer alan kadın üniversitelerine eğitimcilerden tepki geldi:

ODTÜ Tarih Bölümü Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Birten Çelik: Türkiye’de kadın üniversitesi kurulması, Türkiye’nin kuruluş ilkelerine aykırı bir tutumdur. Çünkü Türkiye’de kadın ve erkek bir birey olarak kabul edilmiştir. Olaya cinsiyet açısından yaklaşılması sorunludur. Türkiye’de kadın-erkek ayrı eğitim düşünülmesi bu çağa uygun bir mantık değildir. Japonya’daki kadın üniversitelerinin varlığı da oradaki geleneksel anlayışla ilgili. Bu, gerek Japonya’da gerekse dünyada eleştirilen bir durum.

Eğitim-İş Sendikası Genel Başkanı Orhan Yıldırım: Japonya, ekonomik anlamda dünyada ilk üçte yer alan bir ülke. Sayın Cumhurbaşkanı Japonya’nın gelişmişliği üzerinden yapılan onlarca açıklamanın içerisinden yalnızca kadın üniversitesi modelini benimsiyor ve bunu Türkiye’de uygulama düşüncesiyle dönüyor. Bu, ülkemizi yönetenlerin geleceğe bakışındaki sığlık göstergesi açısından bir felakettir. Sorun; çocuklarımızın kadın-erkek diye ayrılıp ayrı üniversitelerde okutulması değil, eğitim sistemidir. Cumhurbaşkanı’nın gittiği her ülkede kendisine sunulan her şeyi dini çerçeve açısından algılaması ve kendisine bağlı emir erlerine talimat vererek gerçekleştirilmesini istemesinin ne Türkiye’nin gerçekliğiyle ne akılcılıkla ne çağdaşlıkla ilgisi vardı. Kadın üniversitelerinin uygulamaya girmesi durumunda, buna anayasaya aykırılık üzerinden karşı çıkacağız.

Tüm Öğretim Elemanları Derneği (TÜMÖD) Genel Sekreteri Suay Karaman: Japonya’daki kadın üniversiteleri, kadınların daha çok sosyal hayata girmesi, kadınları hayata hazırlamakla ilgiliydi. Atatürk’le beraber kadın, hayatın her alanında var. Dolayısıyla kadına ayrı bir üniversite açmak demek toplumu bölmek demektir. Toplumu cinsiyet temelinde bölerek ve bunu her tarafta yaygınlaştırarak, bütün eğitimi kız ortaokulu-erkek ortaokulu, kız lisesi-erkek lisesi gibi bölmek demek ve aslında toplumu geriye götürmek, çağdışı yapmaktır. Bunun Türkiye’de uygulanması normal değildir. Bu, Türkiye’de artık karma eğitime son verilip, eğitimi kadın erkek ayrı ayrı yapmaktır. Bu, Türkiye’yi ileriye değil geriye götürür. 

Kadın toplumdan dışlanıyor
Eğitim-Sen: Bir ülkenin cumhurbaşkanı; küresel toplumsal cinsiyet eşitsizliği raporunda 110. sırada olan Japonya’da “kadın üniversiteleri” olduğunu, 19. yüzyılda başlatılan bir uygulamayı 165 yıl sonra birdenbire fark ediyor; Türkiye’ye gelir gelmez YÖK’e kadın üniversiteleri kurulması için hazırlık yapın, direktifi veriyor; bu açıklamanın hemen devamında da kadın üniversiteleri maddesi 11. Kalkınma Planı’nda yer alıyor. Üniversiteleri üniversite yapan bilimdir, bilimsel eğitimdir. Toplumsal cinsiyet eşitliği ve karma eğitim, eğitimin temel ilkeleridir.