Kıdem değişecek esnek çalışma yolda

Programda çalışma hayatındaki katılığı gidermek başlığı altında esnek çalışmadan kısmi çalışmaya işçinin karşı çıktığı ne varsa o var.

27 Kasım 2015 Cuma, 02:58
Abone Ol google-news

Hükümet programında kıdem tazminatında değişiklik yapılacağı, güvencesizliğe kapı açan esnek çalışma modellerinin yaşama geçirileceği ifade edildi. Sosyal güvenlik sisteminde değişiklik sinyali verilen programda, Rusya’yla yaşanan krize karşın Akkuyu ve Sinop’un ardından 3 nükleer santralın yapımına başlanacağı, doğalgaz boru hatlarının tamamlanacağı da belirtildi. Doğalgaz depolama tesisleri konusunda yıllardır söylenen bir kez daha dile getirildi.

Hükümet programının çalışma yaşamı hedeflerine yer verilen bölümünde, “Yeni dönemde kayıt dışılığın da önemli bir nedeni olan çalışma hayatındaki katılıkları azaltarak, istihdamın gelişimine sağlıklı bir zemin oluştururken, işletmelerimizin rekabet gücünü artıracağız” denilerek esnek çalışma modellerinin yaşama geçirileceği ifade edildi. “Uzaktan çalışma, kısmi zamanlı çalışma” gibi esnek çalışma modelleri, iş güvencesini ve çalışanların sosyal haklarını ortadan kaldırdığı için sendikalar tarafından eleştiriliyor. Ayrıca esnek çalışma modellerinde emekçilerin ücretleri de toplu sözleşme ile düzenlenmediği için daha düşük belirleniyor.

Yabancı işçi yasası

Sendikaların yıllardır tepki gösterdikleri bir diğer değişiklik de kıdem tazminatı. Hükümet kıdem tazminatını işsizlik sigortası gibi fona dönüştürmek istiyor. Bu sistemde işçinin eline geçecek olan kıdem tazminatı düşecek. Ayrıca oluşturulacak fon, işsizlik sigortasında olduğu gibi başka amaçlar için de kullanılabilecek. İşçinin parası başka projelere kaynak olarak aktarılabilecek. Programda, “Kıdem tazminatı sisteminde yaşanan sorunların çözümü amacıyla sosyal taraflarla diyalog içinde gerekli düzenlemeleri yapacağız” denildi.

Programa göre yabancı işçilerin çalışma hayatına dahil olmaları daha da kolaylaştırılacak. Programda, “Yabancıların çalışma izinleri ile ilgili süreçleri basitleştireceğiz” denildi.

Programda, “Önümüzdeki dönemde sosyal güvenlik alanında sağladığımız ilerlemeleri devam ettirecek, dünyada değişen şartlar ve gelişen standartları da yakından takip ederek sistemimizi gözden geçireceğiz” denildi.