KOBİ'lere KDV indirimi

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, KOBİ'lerin leasingle yatırım malı alımında yüzde 18 olarak uygulanan KDV'nin yüzde 1'e indirileceğini açıkladı.

31 Ekim 2011 Pazartesi, 21:38
Abone Ol google-news

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Bütçe ve Kesinhesap Kanunu Tasarılarının tümü üzerinde görüşmeler yapıldı.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Plan ve Bütçe Komisyon üyelerinin sorularını cevapladı.

CHP Milletvekili Mevlüt Aslanoğlu'nun yatırım mallarını leasingle sağlaması halinde yüzde 18 KDV alındığını hatırlatması üzerine Bakan Şimşek, KOBİ'lere müjdeyi verdi. CHP Milletvekili Mevlüt Aslanoğlu'nun bu konuda kendisini ziyaret ettiğini açıklayan Bakan Şimşek, "Konuyu aktardı. Hakikaten ben arkadaşlarımıza bu konuyu çalışmaları konusunda talimat verdim. 'Bunu çalışın, konuyu düzeltelim, ben bunu haklı buluyorum' dedim. Çalışmalarımız G.T.İ.P. çalışmaları çerçevesinde sürüyor. Tüm mesele yeni bir istismar kapısı açılmaması. Arkadaşlar, KOBİ'lerin leasingle yatırım malı alımında KDV'yi yüzde 1'e indirilmesi yönünde çalışmalarımızın bu sene sonuna kadar biteceğini söylüyorlar. Bu konuda düzenleme yaparız" diye konuştu.

Düzenlemenin hayata geçmesi halinde banka kredileriyle yatırım malı alırken yüzde 1 KDV ödeyen, buna karşın yatırım mallarının leasingle tedarik edilmesi halinde ödenecek KDV yüzde 18'den yüzde 11'e düşecek.
 

Makro hedefler

5018 sayılı takvime uyulmadığı eleştirisinin doğru olduğunu belirten Mehmet Şimşek, "Ortaya şunu koyabiliriz: Seçim yılıydı. Küresel belirsizlikler vardı. Bu tür bahanelere sığınmayacağım. Eğer böyle bir kanun varsa onun gereğinin yerine getirilmesi gerekiyordu. Yerine getirmedik. Bundan dolayı üzgünüm. Aslında bu kanunun son birkaç yıllık deneyim çerçevesinde gözden geçirilmesi gerektiği ortadadır. Önceki yıllar için söylüyorum, Mayıs ayında belirlenen makro ekonomik büyüklüklerin, Eylül ve Ekim ayında yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor. Dolayısıyla arkadaşlar da önerdiler. Bu doğru bir yaklaşım olur."

Makro hedeflerin gerçekçi olmadığı eleştirilerine de cevap veren Şimşek, nokta tahminleri yapmanın zor olduğunu dile getirdi. Sadece AKP döneminde değil, Cumhuriyet tarihine bakıldığında görüleceğini belirten Şimşek, IMF'ye ve Dünya Bankası için de bunun geçerli olduğunu vurguladı.


Ödenek üstü harcamalar

Ödenek üstü harcamaların ciddi boyutlara vardığı eleştirisini cevaplayan Şimşek, şu açıklamalarda bulundu:

"2003-2010 yıllarına bakarsanız, bizim dönemimizde ortalama yüzde 3.5 civarında sapma gerçekleşmiş. Bizden önceki dönemlerde ortalama, 1995-2002 dönemi itibariyle yüzde 14'ler civarında bir sapma söz konusudur. Bir bütçe yapıyorsunuz, bir takım müzakereler oluyor. Bu sene de toplu sözleşme süreci olacak. Tabii ki biz tipik olarak, enflasyonu baz alırız. Sonuçta fiili durum karşılanacaktır. Bundan dolayı ödenek üstü harcamalar olabilir. Son yıllarda bütçe gelirleri iyi olduğu dönemde, biz bunun bir kısmını ekstra yatırım olarak ayırdık. Bunun doğru olduğuna inanıyorum. Bu sene mesela 9.1 milyar TL ekstra bir harcama olacak. Geçen sene 14-15 milyar TL ekstra bir harcama olmuştu. Gerçekleşme ödenekleri ekstra kaynaklar sayesinde fazla seyrediyor. 2012 yılında herhangi bir alanda, gelir ayağında sıkıntı yaşanmazsa, Türkiye'nin kaynaklarının yine yatırımlara daha fazla ayrılmasında yarar olduğunu düşünüyorum."

 

Vergi sistemi

Maliye Bakan Şimşek, vergi sistemine yönelik eleştirilere de değindi. "Vergi sistemimiz sorunlu" öz eleştirisinde bulunan Bakan Şimşek, "Önümüzdeki dönemde inşallah gerek gelir vergisi anlamında gerekse vergi usul kanunu hakkında arkadaşlarımız çalışmalarını belli bir noktaya getiriyorlar. Ben ümit ediyorum ki, bu sene sonuna kadar elimizde bir taslak olur.

Daha sonra samimi olarak buraya getirmek istiyorum. Buradaki arkadaşlarımızla bakmak istiyorum. Geçmiş dönemde kurumlar vergisinde indirim yaptık. İstihdam üzerindeki prim yükü, gelir dilimi aşağı çekildi. Tekstil, gıda, eğitim gibi alanlarda KDV indirimi yapıldı. Tabii ki bu vergi sistemimizin iyileştirilmeyeceği anlamına gelmiyor" diye konuştu.

Vergi Konseyi'nin pasifize etmekle eleştirildiğini belirten Bakan Şimşek, böyle bir niyetinin asla olmayacağını dile getirdi. Son dönemde küresel krizin ön planda olduğunu, Anayasa değişikliklerinin gündemde olduğuna belirten Şimşek, "Çok temel bazı vergi reform yasalarını getiremedik. Bu dönemde inşallah getiririz. Bu dönemde Vergi Konseyi ile yakın şekilde çalışırız. En ufak tereddüt olmasın" dedi.
 

Gıda Bankacılığı

Gıda bankacılığında sağlanan KDV muafiyetinin 2007 yılında 48 bin, 2008 yılında 8 bin, 2009 yılında 26 bin, 2010 yılında 484 bin TL olduğunu belirten Bakan Şimşek, gıda bankacılığına toplam 568 bin TL'lik muafiyet tanındığını açıkladı.


Dolaylı vergi

"Dolaylı vergi oranını yüksek, kabul ettim" diyen Bakan Şimşek, 2002'de milli gelirin yüzde 11.5'i kadar, 2011 yılında yüzde 12.2'si kadar toplandığını belirtti. 0.7 puanlık bir artışın söz konusu olduğunu vurgulayan Bakan Şimşek, temel sorunun dolaysız vergilerin düşüklüğü olduğunu ifade etti.


Bölgesel asgari ücret

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, gündemlerinde bölgesel asgari ücret bulunmadığını belirterek, "Hiçbir şekilde böyle bir şey yok. Niyet okumamak lazım" dedi.

Mayınlı arazi konusu

Mayınlı arazi konusunun uzun uzun tartışıldığını belirten Bakan Şimşek, mayınların temizlenmesinin görev olarak Milli Savunma Bakanlığı'na verildiğini bildirdi. İhale çalışmalarının devam etiğini vurgulayan Bakan Şimşek, hiçbir şekilde bunun şu veya bu ülkeye verilmesinin söz konusu olmadığını belirtti. İdeal olarak Türkiye'de bu işi yapacak firmaların olmasını tercih ettiklerini dile getiren Bakan Şimşek, "Ne yapılacağı, mayınlar temizlikten sonra karar verilecek bir husustur" dedi.

Tütün ürünlerindeki zamlar

Bakan Şimşek,  tütün ürünlerinde iki hafta içinde yeni bir düzenleme yapmalarının gerekçelerini açıkladı. Öngördüklerinin ötesinde zam ortaya çıktığını belirten Bakan Şimşek, "Hakikaten bizim öngördüğümüzün ötesinde bir zam ortaya çıktı. Orada gerçekten bir çok unsur var. Kur var, ithal edilen tütün var, dağıtım maliyetleri, kendilerinin ve bayilerinin karı var. Yüzde 18-19 artış yeter diyorduk. Çıktı yüzde 38'e. Oransal boyutu nedeniyle bu ortaya çıkmış. Maktuda değişiklik yok. Oransal boyutunu geçiş süreciyle ayarladık. Kesinlikle sadece enflasyon boyutu ile bakılmadı bu konuya. Yüzde 19'luk fiyat artışıyla bu hedef sağlanabilir" diye konuştu.

Stok riski

Sigarada ÖTV'nin 2013 yılı başında artırılacağının daha önceden açıklanmasının stok yapılmasına neden olacağı eleştirileri üzerine Bakan Şimşek, "Eğer önceden siz biz vergileri artıyoruz derseniz, onlar bandrol alır, stok yaparlarsa stok riski ortaya çıkar. İdare olarak biz yeni bir bandrol uygulamasına gidiyoruz. Elektronik defter, elektronik fatura uygulamasına geçiyoruz. Stokla ilgili bir şüphemiz olursa, ya stok denetimi getiririz, ya da biz onun zamanlamasını değiştiririz. Bu konuda en ufak tereddütünüz olmasın" dedi.

Sosyal güvenlik bütçesi

Bakan Şimşek, intibak için sosyal güvenlik bütçesinde payın söz konusu olup olmadığı sorusunu da cevaplandırdı. Bakan Şimşek, "Biz kademeli olarak, adil bir intibak olarak görüyoruz. Bu yönde çalışmalar var. Hem eşit işe eşit ücret, hem de intibak için bir miktar kaynak ayrılmış durumda" dedi.