Lüks otellere vergi kıyağı

Nevşehir Kozaklı Belediyesi’nin, MHP döneminde, ilçede yer alan bazı 4 ve 5 yıldızlı otellerden düşük emlak vergisi aldığı ortaya çıktı. Ayrıca belediyenin, yasada yer alan borçlanma tutarını 1 milyon 677 bin 268 lira aştığı ve bakanlık izni olmadan 2 milyon 106 bin TL borçlanmak için meclis kararı aldığı tespit edildi.

21 Şubat 2020 Cuma, 12:35
Abone Ol google-news

Sayıştay Başkanlığı’nın 31 Mart yerel seçimlerinde AKP’ye geçen Kozaklı Belediyesi’nin MHP dönemine ilişkin denetim raporu tamamlandı. Rapora, Sayıştay denetçilerince tespit edilen çok sayıda usülsüzlük yer aldı. Bunlardan bazıları şöyle:


Kayıt dışı ‘çay bahçesi’ geliri


- Belediyede Fen İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Yazı İşleri Müdürlüğü olmak üzere üç müdürlük kurulduğu, ancak bu müdürlüklere verilen bütçenin tamamının Yazı İşleri Müdürlüğü’ne aktarıldığı ve burada harcandığı tespit edildi. Ayrıca harcamaları yapmakla yetkili olan kişinin Yazı İşleri Müdürü olmasına karşın, harcamaların belediye başkanınca yürütüldüğü görüldü.


- Belediyenin katma değer vergisi hesabının sadece su ve kanalizasyon gibi gelir getirici faaliyetlere ilişkin kullanılması gerekirken, hemen hemen tüm harcamalarda çalıştırıldığı tespit edildi.


- Belediye tarafından işletilen çay bahçesine ait gelirler ve giderlerin kayıt altına alınmadığ tespit edildi.


Borca karşın vergi kıyağı


- İl özel idaresinin, belediyenin ortak olduğu Kozturtaş A.Ş’den jeotermal enerjinin işletilmesi ile ilgili olarak alınan ve belediyeye ödenmesi gereken 42 bin 652 TL’nin kayıt altına alınmadığı görüldü.


- Belediyenin, aralarında 4 ve 5 yıldızlı otellerin bulunduğu binaların değerini düşük göstererek daha az emlak vergisi aldığı görüldü.


- Belediyenin kanunda yer alan borçlanma tutarından 1 milyon 677 bin 268 lira fazla borçlandığı tespit edildi.


- Belediyenin kanunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan izin alarak borçlanma şartı bulunmasına karşın, izin olmadan 2 milyon 106 bin TL borçlanmak için meclis kararı aldığı tespit edildi. NEVŞEHİR