Memurun ortalama ücret toplamı üst sınırı belirlendi

Memurların, 2012 yılının birinci altı aylık dönemindeki ortalama ücret toplamı üst sınırı 6 bin 745 TL olarak belirlendi.

13 Haziran 2012 Çarşamba, 07:33
Abone Ol google-news

Bakanlar Kurulu'nun "8/2/2002 Tarihli ve 2002/3729 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ı 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karar kapsamında memurlar için 2012 yılının birinci altı aylık dönemindeki ortalama ücret toplamı üst sınırı 6 bin 745 TL olarak tespit edildi.

Bununla birlikte, mevcut karar, onay veya diğer mevzuat uyarınca kapsama dahil personele yapılmakta olan aynî veya nakdî ödeme unsurlarına yeni bir unsur ilave edilmemesi ve 6 bin 745 TL'lik ortalama ücret toplamı üst sınırının aşılmaması kaydıyla 2012 yılının birinci altı aylık döneminde kapsama dahil personelin mali ve sosyal hakları, kurum içi hiyerarşik yapıların gerektirdiği ölçüde ve mevzuatı dahilinde yüzde 4 oranına kadar yetkili organlar tarafından belirlenecek oranlarda artırılabilecek.