Önce sendika sonra sağlık

Türk-İş Genel Mali Sekreteri ve Demiryol-İş Sendikası Genel Başkanı Ergün Atalay, konfederasyon olarak çağdaş işçi sağlığı ve iş güvenliği standartlarından söz edilebilmesi için tüm iş yerlerinin ve tüm çalışanların sendikalı olmasını, sağlık ve güvenlik kapsamına alınmasını talep ettiklerini bildirdi.

01 Kasım 2009 Pazar, 09:03
Abone Ol google-news

Türk-İş Genel Mali Sekreteri ve Demiryol-İş Sendikası Genel Başkanı Ergün Atalay, yaptığı açıklamada, kayıt dışı ekonominin yaygın olması, sosyal güvenlik haklarına uyulmaması ve sigortasız sendikasız işçi çalıştırılması bakımından temel sorunların yaşandığı işletmelerin küçük ve orta boy işletmeler olduğunu söyledi.

Günümüzde özellikle bu işletmelerde rekabetin boyutlarının genişlediğine, maliyetlerin düşürülmesinin temel hedef haline geldiğine işaret eden Atalay, şunları kaydetti:
''Bu tür iş yerlerinde maliyetin ilk düşürüldüğü yer ise ne yazık ki, işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleridir. Açlık, işsizlik ve iş kazası riski arasında tercih yapmaya zorlanan insanlar, sağlıksız ortamlarda çalışmayı, iş kazası riskini kabul etmek durumunda kalıyor. Özelleştirme, taşeronlaşma ve esnek çalışma biçimleri de sağlıksız-güvenliksiz bir çalışma yaşamını dayatıyor.

İşte bu nedenlerle Türkiye, özellikle son yıllarda, iş kazalarında dünyanın en önde gelen ülkelerinden biri haline geldi. Kamu kurumlarınca yayınlanan istatistiklere bakıldığında, ülkemizde iş kazaları ve buna bağlı olarak ölümlerin çok fazla olduğu anlaşılıyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre, yalnızca 2007 yılında 80 binin üzerinde iş kazası olmuş, bu kazalarda binden fazla işçimiz hayatını kaybetmiştir.''

''Büyük bölüm sağlık ve güvenlik hakkından yararlanmıyor"

Ergün Atalay, iş kazalarının yüzde 62,7'sinin 50'nin altında işçi çalıştıran iş yerlerinde meydana gelmesine dikkati çekti.

50'den az işçi çalıştıran iş yerlerinin tüm iş yerleri içindeki oranının yaklaşık yüzde 90'ı bulduğuna işaret eden Atalay, bunun da çalışanların büyük bir bölümünün sağlık ve güvenlik haklarından yararlanamadıkları ortaya koyduğunu söyledi.

İş kazalarının çoğunluğunun yaşandığı küçük işletmelerin büyük bölümünün kayıt dışı olduğunu vurgulayan Atalay, kayıt dışı istihdamın yaygınlığının sosyal hukuk devleti uygulamalarının, sendikal örgütlenmenin de önündeki en önemli engellerden biri olduğunu kaydetti.

Atalay, ''İşçi sağlığı iş güvenliği yönünden ülkemizin yaşadığı bir başka gerçeğin, bu iş yerlerinin tamamına yakınında sendikal örgütlenme olmaması olduğu unutulmamalıdır. Biz Türk-İş olarak çağdaş işçi sağlığı ve iş güvenliği standartları ve normlarından söz edilebilmesi için tüm iş yerlerinin ve tüm çalışanların sendikalı olmasını, sağlık ve güvenlik kapsamına alınmasını talep ediyoruz'' dedi.