Reel sektörün güveni bir yılda 6.9 puan azaldı

Reel sektörün güveni Temmuz ayında, bir önceki aya göre 0.8 puan azalarak 107.3 seviyesine geriledi. Reel sektörün güveni Temmuz ayında, geçen yılın aynı dönemine göre, 6.9 puan azaldı.

25 Temmuz 2012 Çarşamba, 17:43
Abone Ol google-news

Merkez Bankası Reel Kesim Güven Endeksi (MBRKGE)'ni oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, mevcut mamul mal stok miktarı, mevcut toplam sipariş miktarı ve genel gidişata ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, gelecek üç aydaki üretim hacmi, gelecek üç aydaki toplam istihdam, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı ve sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

2012 yılı Temmuz ayında imalat sanayinde faaliyet gösteren 2590 işyerine anket formu gönderilmiş, 2082 katılımcıdan yanıt alınmıştır. Yanıtlama oranı yüzde 80,4 oldu. Katılımcıların sektörler itibarıyla dağılımı aşağıda verilmiştir. Merkez Bankası, İktisadi Yönelim Anketi ve Reel Kesim Güven Endeksi 2012 yılı Temmuz verilerini açıkladı. Buna göre, Temmuz ayında imalat sanayinde faaliyet gösteren 2 bin 590 işyerine anket formu gönderilip, 2 bin 82 katılımcıdan yanıt alındı. Yanıtlama oranının yüzde 80.4 olduğu anket sonucuna göre, anılan dönemde reel sektörün güven endeksi bir önceki aya göre 0.8 puan azalarak 107.3 seviyesine geriledi. Geçen yılın aynı dönemine göre ise endeks, 6.9 puanlık azalış gösterdi. 2011 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 7.2 puan artışla 113.6 değerine ulaşan endeks, Şubat ayında 2.6 puan gerilemeyle 111 düzeyinde gerçekleşmişti. Endeks, Mart ayında başlattığı yükselişi Nisan ve Mayıs ayında da sürdürmüştü. Sırasıyla 114.8, 116.7, 117.2 düzeyinde gerçekleşmişti. Endeks Haziran ise bir önceki aya göre 3.1 puan gerileyerek 114.1'e, Temmuz ayında 0.5 puan gerileyerek 114.1'e, Ağustos ayında 4.3 puan gerileyerek 109.8, Eylül'de 2.6 puan artarak 112.4, Ekim'de 10.5 puan azalarak 101.9, Kasım'da 0.4 puan artarak 102.3, Aralık'ta 5.1 puan azalarak 97.2 ve 2012 yılının ilk ayında 4.6 puan artarak 101.8'e Şubat ayında ise 5.5 puan artarak 107.3, Mart'ta 5.6 artışla 112.9, Nisan'da 3.1 puan artarak 116'ya, Mayıs'ta ise 2.2 puan azalarak 113.8'e, 5.8 puan azalarak 108.1 seviyesine gerilemişti.
 

Seyir bir önceki aya göre zayıflayarak sürüyor

Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde, iç piyasa ve ihracat sipariş miktarlarında artış bildirenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre zayıflayarak sürdüğü görüldü. Mevsim normallerine kıyasla yapılan değerlendirmelerde, mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmelerin ve mevcut mamul mal stoklarının mevsim normallerinin üzerinde olduğu yönündeki değerlendirmelerin zayıflayarak devam ettiği dikkat çekti.

Katılımcıların son üç ayda Avrupa Birliği içindeki yurt dışı piyasalarda rekabet gücündeki artış yönlü değerlendirmelerin yerini azalış yönlü değerlendirmelere bıraktığı, Avrupa Birliği dışındaki yurt dışı piyasalarda rekabet gücündeki artış yönlü değerlendirmelerin ise sürdüğü gözlendi. Yurt içi piyasalardaki rekabet gücüne ilişkin değerlendirmelerde ise artış yönlü seyrin zayıfladığı tespit edildi.
 

İstihdam artış beklentileri zayıflayarak sürdü

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminin yanı sıra, ihracat ve iç piyasa sipariş miktarları ile toplam istihdam artış beklentilerinin zayıflayarak sürdüğü, gelecek on iki aya ilişkin sabit sermaye yatırım harcamalarındaki artış yönlü beklentilerin devam ettiği görüldü.

Ankete katılan işyerlerinin yüzde 39.4'ü üretimlerini kısıtlayan faktör bulunmadığını belirtirken, yüzde 37.5'i talep yetersizliğinin üretimlerini kısıtlayan en önemli faktör olduğunu belirtmiş, onu da sırasıyla hammadde-ekipman yetersizliği, işgücü yetersizliği, diğer faktörler ve mali imkansızlıklar izledi.
 

Yıllık ÜFE beklentisi geçen aya kıyasla 0.4 puan azalarak yüzde 8.5 oldu

Ortalama birim maliyetlerde son üç aydaki artış seyrinin ve gelecek üç aydaki artış beklentilerinin zayıflayarak sürdüğü görüldü. Gelecek üç ayda satış fiyatlarındaki artış beklentileri de zayıflayarak devam etmekti. Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi geçen aya kıyasla 0.4 puan azalarak yüzde 8.5 oldu.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda bir ay öncesine kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 14.3 olurken, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 11,1, aynı kaldığını belirtenlerin oranı ise yüzde 74.6 oldu.
/**

Reel kesimin güven endeksi
MBRKGE
2011
Ocak 113.6
Şubat 111.0
Mart 114.8
Nisan 116.7
Mayıs 117.2
Haziran 114.6
Temmuz 114.1
Ağustos 109.8
Eylül 112.4
Ekim 101.9
Kasım 102.3
Aralık 97.2
**/
.
/**
2012
Ocak 101.8
Şubat 107.3
Mart 112.9
Nisan 116.0
Mayıs 113.8
Haziran 108.1
Temmuz 107.3