Reina saldırısında ölen Tunuslu çiftin ailesine tazminat

ORTAKÖY'deki eğlence merkezi Reina'ya yılbaşı gecesi düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden Tunuslu karı-kocanın ailesine 75 bin TL manevi tazminat ödenmesine karar verildi.

24 Temmuz 2019 Çarşamba, 12:45
Abone Ol google-news

Hayatını kaybeden Tunuslu Azzabi çiftinin ailesinin avukatı Hazım Suat Öncüoğlu "Ödenmesine karar verilen toplam 75 bin TL adaletli bir tazminata uygun değildir" diyerek kararı bir üst mahkeme olan Bölge İdare Mahkemesi'ne taşıdı.

AİLENİN AVUKATI MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİNDE BULUNDU

Avukat Hazım Suat Öncüoğlu, 2 Mart 2017 tarihinde Reina Katliamı'nda hayatını kaybeden Tunuslu Mohammed Ali Azzabi ve Senda Nakkaa Azzabi çiftinin ailesi adına toplam 1 milyon 70 TL maddi ve manevi tazminat talebinde bulundu. İstanbul Valiliği Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zarar Tespit Komisyon Başkanlığı 13 Nisan 2018 tarihinde talebi reddine karar verdi. Komisyon kararında şu ifadelere yer verdi:

"Başvurucuların Tunus vatandaşları olması sebebi ile İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarına Tunus ile ülkemiz arasında karşılıklılık anlaşması olup olmadığı sorulmuş bakanlıkların cevabi yazısı komisyonumuza ulaşıncaya kadar bekletici mesele yapılmasına karar verilmiştir. 28 Mart 2018 tarih E2404 sayılı İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün yazıları ekinde sunmuş oldukları Dışişleri Bakanlığı'nın 10 Ocak 2018 tarihli yazılarında Tunus'ta terörden zarar gören bir vatandaşımız ile ilgili bilgi ve kayıt bulunamadığı, böyle bir olay yaşanması durumunda izlenebilecek yönteme ilişkin Tunus makamlarından tatmin edici bir yanıt alınamadığı bildirilmektedir. Yazıda devamla Tunus'ta 2015 yılında Bardo Müzesi ve Sousse'taki bir otele gerçekleştirilen terör saldırılarında hayatını kaybeden batılı turistlere ödenebilecek tazminata ilişkin davaların halen devam ettiğinin bilindiği bildirilmiştir. Yukarıda açıklanan nedenlerle Tunus ile karşılıklılık bulunmadığından diğer sebeplerden talebin reddine komisyonumuzca oy birliğiyle karar verildi."

"MADDİ TAZMİNAT İSTEMİ YÖNÜNDEN KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞI SONUCUNA VARILMIŞTIR"

Avukat Hazım Suat Öncüoğlu da İstanbul Valiliği Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zarar Tespit Komisyon Başkanlığı'nın bu kararını Bölge İdare Mahkemesi'ne taşıdı. İstanbul 13. İdare Mahkemesi de kararında "...Davacıların söz konusu terör eylemi nedeniyle uğramış oldukları maddi zararların karşılanması hususunda İstanbul Valiliği Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zarar Tespit Komisyonunca karar verileceğinden talep edilen maddi tazminat istemi yönünden karar verilmesine yer olmadığı sonucuna varılmıştır" ifadelerine yer verdi.

 "MANEVİ TAZMİNATIN ÖDENMESİ GEREKTİĞİ SONUCUNA VARILMIŞTIR"

İstanbul 13. İdare Mahkemesi'nin kararında, olay günü davacıların yakını Tunus vatandaşı Mohammed Ali Azzabi ve eşinin 31 Aralık 2016 tarihinde gittiği gece kulübü olan Reina'da meydana elen terör saldırısında vefat etmesi nedeniyle babası ve kardeşlerinin elem ve ızdırap yaşadıkları hususunun şüpheden uzak olduğunun anlaşıldığı vurgulandı. Kararda, "Bu durumda ölenin babası ile kardeşlerinin yaşadığı büyük üzüntü nedeniyle idarenin kusuru ve kusursuz sorumluluk halinin bulunup bulunmadığı dikkate alınmaksızın meydana gelen manevi zararın, sosyal risk ilkesine göre tazmini gerektiği anlaşılmakla babası Mohammed Habib Azzabi için 25 bin, kardeşi Hassene Azzabi için 25 bin, kız kardeşi Mouna Bent Habib Azzabi için ise yine 25 bin olmak üzere toplam 75 bin TL manevi tazminatın başvuru tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte ödenmesine karar verilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır" denildi.

 AVUKAT KARARI BÖLGE İDARE MAHKEMESİNE TAŞIDI

Mahkeme, dava konusu İstanbul Valiliği Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zarar Tespit Komisyon Başkanlığı'nın 13 Nisan 2018 tarihli kararının iptalina karar verdi. Dava konusu 170 bin TL maddi tazminat istemi yönünden karar verilmesine yer olmadığına hükmeden mahkeme, 900 bin TL manevi tazminat isteminin de kısmen kabulüne karar verdi. Mahkeme 75 Bin TL'lik manevi tazminatın davalı idareden alınarak davacılara verilmesine, 825 bin TL'lik kısmının ise reddine karar verdi.

"75 BİN TL ADALETİLİ BİR TAZMİNATA UYGUN DEĞİLDİR. İTİRAZIMIZ BUNADIR"

Davacıların avukatı Hazım Suat öncüoğlu, İstanbul 13. İdare Mahkemesi'nin bu kararına da itiraz etti. Avukat Öncüoğlu, "Uluslararası terörizme karşı işbirliği talebinde bulunan bir devletin kendi ülkesinde meydana gelen terör olayları mağdurları açısından yasal yollarla ve prosedür gereği Türkiye'de bulunan yabancı devlet vatandaşları arasında mütekabiliyet (karşılıklılık) esasına göre karar verilemeyeceği konusunda, İstanbul 13. İdare Mahkemesi'nin talebimize konu kararı çok önemlidir. Maddi tazminat ölenin ailesindeki ekonomik dengenin bozulması üzerinedir. Bu konuda aileye ödenecek miktar hangi ekonomik dengeyi düzeltir" dedi. Terör saldırısında hayatını kaybeden çiftin 3 yaşındaki çocukları olduğunu, çocuğun anne ve babasını fotoğraflardan tanıyacağını söyleyen Avukat Öncüoğlu, "Olayda oğlunu ve gelinini kaybeden bir babanın acısının manevi tazminat değeri 25 bin TL olamaz. Ödenmesine karar verilen toplam 75 bin TL adaletli bir tazminata uygun değildir. İtirazımız bunadır" dedi.