RTÜK Üyesi Taşcı’dan, RTÜK’te 10 maddelik ‘reform paketi’: ‘Ekran karartma cezası kalksın’

RTÜK Üyesi İlhan Taşcı, iktidarın reform söylemleri gündemdeyken, “sansür” ve “tarafsızlık” gibi konularda eleştirilerin odak noktası haline gelen RTÜK’te de reforma gidilmesi için çağrı yaptı. Taşcı, 10 maddelik reform çağrısında, ekran karartma cezasının kaldırılması, denetim raporlarının tarafsızca hazırlanması gibi öneriler sundu.

30 Kasım 2020 Pazartesi, 09:54
Abone Ol google-news

RTÜK Üyesi Taşcı, iktidarın reform söylemlerini gündeme getirdiğine işaret ederek, “Samimi olup olmadıklarını göreceğiz. RTÜK’te önce düşünsel ardından da yasal reformlar zorunludur” dedi. Taşcı, RTÜK’ün siyasi etkiden arındırılmış, anayasada belirtildiği gibi özerk ve tarafsız bir kurum olması gerektiğini belirtti. Taşcı 10 maddelik önerilerini şöyle sıraladı:

- RTÜK’ün gündemini belirleme yetkisi, yasa ile RTÜK Başkanına verilmiştir. Gündem, başkanının inisiyatif ve keyfiyetine terk edilmiştir. Bu uygulamaya son verilerek, heyet halinde çalışan kurulda ortak akla başvurulmalı.

- Uzmanlarca talimatla raporlar hazırlanmaktadır. Bu uygulama acilen terk edilerek, uzmanların hiçbir etki altında kalmadan özgürce denetim raporu hazırlama koşulları sağlanmalı.

- Yayınlarla ilgili şikayetler, kimi zaman siyasi, kimi zaman belli yayıncıları koruma refleksiyle raflarda uyutulmaktadır. Her türlü şikâyet Üst Kurul gündemine getirilmeli.

‘Kamu spotları AKP propagandası’

- Yayın ilkeleri açık, net ve kişilere, siyasal bakış açılarına göre değişmeyecek kadar nesnel olmalı.

- Yayın ihlalinin belirli aşamalarında televizyonların ekranları karartılabilmektedir. Çağdışı bu uygulamadan vazgeçilmeli.

- Türkiye’nin ileri demokrasilerdeki çok sesli ve özgür yayıncılığı yakalayabilmesi için AB mevzuatındaki gelişmeler gözlemlenerek RTÜK yasası günün koşullarına uygun hale getirilmeli.

- Kamu spotları ve öncelikli (zorunlu) yayınlar tamamen siyasi iktidarın propaganda ve reklam çalışmasına dönüşmüştür. “Öncelikli yayın” yükümlülüğü tamamen kaldırılmalı.

-  Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı bünyesinde kızakta tutulan yetişmiş yaklaşık 100 personel, ilgili dairelerde ivedilikle aktif olarak görevlendirilmeli.

‘Terfiler liayakatle yapılmalı’

- Yasayla Başkan Yardımcıları, I. Hukuk Müşaviri ve daire başkanları, başkanın teklifi üzerine kurul kararıyla, diğer personel ise başkan tarafından doğrudan atanmaktadır. Kurum içi yükselmeler, terfiler, liyakate göre yapılmalı.

- İdarî tedbir uygulanması sonucu yayını durdurulan programların yerine kamuya yararlı konularda programlar yayınlatılmaktadır. RTÜK tarafından yayıncılara gönderilen bu filmlerin kalitesi ve içeriği son derece yetersiz; yayın kuruluşları açısından da etkili olmadığı görüldüğünden kaldırılmalı. Yayın ihlali nedeniyle, eğitsel ve kültürel amaçlı filmlerin “ceza” olarak yayınlattırılması da toplumsal gelişim açısından tezatlık oluşturmaktadır.