Savarona yatını Rıza Sarraf mı işletiyor?

CHP'li Sezgin Tanrıkulu; ''Savarona yatının Rıza Sarraf tarafından zenginlere kiralandığı iddiaları doğru mudur?'' diye sordu.

18 Temmuz 2014 Cuma, 11:05
Abone Ol google-news

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik'in yanıtlaması istemiyle sunduğu soru önergesinde, Savarona yatıyla ilgili iddiaları Meclis gündemine taşıdı.

Tanrıkulu'nun önergesinde şu sorular yer aldı:

1-Savarona yatının Reza Zarrab tarafından zenginlere kiralandığı iddiaları doğru mudur?

2-Savarona yatı 26 Haziran 2014 tarihinde nerede bulunmaktaydı?

3-Bakanlığınızın izni olmadan, Savarona Yatının Royal Denizcilik tarafından kiralandığı iddiası doğru mudur? İddia doğru ise, bu durum nasıl gerçekleşmiştir?

4-Kültür ve Turizm Bakanlığı Royal Denizciliğe Savanora Yatını kiralama yetkisi vermiş midir? 

5-İstanbul Kuruçeşme Limanında Savarona Yatından sorumlu kamu görevlileri kimlerdir?

6-De­niz araç­la­rı­nın ko­num­la­rı­nı kay­de­den Oto­ma­tik Ta­nım­la­ma Sis­te­minin (AIS), Sa­va­ro­na­'nın 26 Ha­zi­ra­n'­da son ko­num bil­gi­si ola­rak Ak­de­ni­z'­de­ki Si­cil­ya­'nın gü­ne­yi­ni gös­te­rdiği, AI­S'­e gö­re, Yatın Si­cil­ya­'da­ki Li­ca­ta Li­ma­nı açık­la­rın­da 3 gün bek­le­diği ve yi­ne ulus­la­ra­ra­sı ge­mi ta­kip sis­te­mi AI­S'­e gö­re yatın Kar­ta­l'­a doğ­ru yol al­dığı ile ilgili haberler basına yansımıştır. Bakanlığınızın Savarona Yatının nerede olduğunu bilmemesinin sebebi nedir?

7-Savarona Yatı hangi limanda bağlı kalacaktır?

8-Savarona Yatı 2014 yılı Ocak ayın­dan beri herhan­gi şir­ke­te ki­ra­ya ve­ril­miş midir? Verilmişse, hangi şirketlere verilmiştir?