SGK, ilaç kullanma alışkanlıklarını araştıracak

SGK halkın ilaç kullanım alışkanlıkları ve elde bulundurulan ilaçların tespitiyle, ilaç israfı konusunda bir 12 ilde bin hanede anket yöntemiyle bir çalışma gerçekleştirileceğini belirtti.

16 Ağustos 2012 Perşembe, 09:31
Abone Ol google-news

SGK'dan yapılan yazılı açıklamada bazı basın-yayın organlarında SGK'nın ilaç israfını önlemek amacıyla anket çalışması yaptıracağı ve anketörlerin Kurum veya ilaç müfettişi gibi evlere giderek SGK üzerinden fatura edilen ilaçlarla ilgili bilgi toplayacağı, evlerde ne kadar ilaç olduğunu ve ne kadarının kullanıldığının araştırılacağına dair çıkan haberler üzerine vatandaşların doğru bilgilendirilmesi ihtiyacı doğduğunu bildirdi.

Haberlerde bahsi geçen çalışmanın asıl amacının halkın ilaç kullanım alışkanlıkları ve elde bulundurulan ilaçların tespiti ile ilaç israfı konusunda bir çalışma yapılması olduğunu kaydeden SGK şunları kaydetti:

"Türkiye genelinde yapılacak bu araştırma sonucunda; ilaçların (halen tüketilen ya da tüketilmemiş) bölgelere ve terapötik gruplarına göre tespiti ile elde edilecek veriler, Kurumumuz karar verici birimlerinin ilaç israfını önlemeye yönelik olarak geri ödeme mevzuatı kapsamında alınacak kararlarına ışık tutacak olup çıktıların analiz edilip yorumlanması yeni politikalar belirlenmesinde yol gösterici olacaktır."

Evlerde süresi geçmiş veya çeşitli sebeplerle kullanılmayan çok sayıda ilacın atıl olarak bulundurulduğunu vurgulayan SGK, temin edilen ilaçların kullanılmama nedenleri ve kullanılmayan ilaç miktarları araştırılarak ilaç israfının boyutlarının tespit edilmesi amacıyla bir araştırma yapılmasına ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi. Bahsi geçen araştırmanın alanında uzman özel profesyonel bir firma tarafından Türkiye'yi temsil edecek şekilde 12 ilde, bin hanede anket yöntemi uygulanarak gerçekleştirileceğini ve anket sonuçlarına göre değerlendirme yapılacağını açıklayan SGK, şu bilgileri verdi:
"Anket, kişilere firma personeli eğitimli anketörler tarafından uygulanacaktır. Araştırmaya katılım gönüllük esasına dayalı olarak gerçekleştirilecek olup kişi mahremiyetine özellikle dikkat edilecektir. Ankete katılan kişilerin kişisel bilgileri asla üçüncü şahıslarla paylaşılmayacak ve ankete katılan kişilere yönelik olarak Kurumumuzca da herhangi bir sorgulama yapılmayacaktır. Hali hazırda vatandaşlarımızın ilaç temin bilgileri Kurumumuz veri tabanında zaten mevcut bulunmaktadır. Kurumumuzda geçmişten bugüne kadar uygulanan ilaç ödeme politikalarının harcamalar üzerindeki etkisinin ve öneminin herkes tarafından bilindiği bir gerçektir. Sağlık alanında hizmeti en iyi seviyede topluma ulaştırmak için en doğru kararları alarak mevzuatı oluşturmak, dünyada bu alanda yaşanan gelişmeleri sürekli izlemek, incelemek ve ilaç harcamalarındaki artışa karşı alınan tedbirleri araştırmak ve uygulamak Kurumumuz misyonu ve vizyonu gereğidir."