"Sınavlar öğrencileri dershanelere yönlendiriyor"

Eğitim-Bir-Sen'in ortaöğretim öğretmenleri üzerinde yaptığı "Yükseköğretime Geçiş Uygulamasının Değerlendirilmesi" araştırmasında çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Araştırmaya katılan öğretmenlerin yüzde 90.8'i katsayı uygulamasının öğrencileri mağdur ettiğini, yüzde 90'ı sınavların öğrencileri dershanelere yönlendirdiğini düşünüyor.

12 Haziran 2009 Cuma, 09:05
Abone Ol google-news

Eğitim-Bir-Sen Stratejik Araştırmalar Merkezi (EBSAM), yükseköğretime geçişin ortaöğretim öğretmenleri tarafından değerlendirilmesine ilişkin bir anket çalışması yaptı.

504 öğretmenin katıldığı anket yükseköğretime geçiş sisteminin öğretmenler tarafından uygun görülmediğini ortaya koydu. Ankete katılanların yüzde 34.3'ü yükseköğretime geçişin ortaöğretimin sonunda sınavla yapılmasını kesinlikle uygun bulduğunu, yüzde 27.8'i uygun bulduğunu, yüzde 20.6'sı kısmen uygun bulduğunu belirtirken, yüzde 7.1'i uygun bulmadığını, yüzde 10.1'i kesinlikle uygun bulmadığını söylüyor.


"İki aşamalı sınav sistemi uygun"

Araştırmaya katılanların yüzde 35.1'i ÖSS yerine 2010 yılında getirilecek olan iki aşamalı yeni sınav uygulamasının kesinlikle uygun olacağını, yüzde 33.1'i uygun olacağını, yüzde 14.7'si kısmen uygun olacağını düşünüyor. Öğretmenlerin yüzde 6.9'u ise yeni sistemin uygun olmayacağını, yüzde 10.1'i de kesinlikle uygun olmayacağını düşünüyor.


Yükseköğretime geçiş sınavlarında ortaöğretim programları ölçülmüyor

Öğretmenlerin yüzde 20'si yükseköğretime geçişte yapılan sınavlarda ortaöğretim programlarının kesinlikle ölçülmediğini, yüzde 15.1'i ise kesinlikle ölçülmediğini, yüzde 40.3'ü kısmen ölçüldüğünü düşünüyor. Öğretmenlerin yüzde 6.2'si ise kesinlikle ölçüldüğünü, yüzde 18.5'i ölçüldüğünü kaydediyor. Öğretmenler arasında, yükseköğretime geçişte yapılan sınavlarda ortaöğretim programlarının ölçülmediği ve kısmen ölçüldüğü görüşü ağırlık kazanıyor.


"Katsayı uygulaması öğrencileri mağdur ediyor"

Araştırmaya katılan öğretmenlerin yüzde 81.7'si yükseköğretime geçiş sınavlarında katsayı uygulamasının öğrencileri kesinlikle mağdur ettiğini, yüzde 9.1'i mağdur ettiğini vurgularken, yüzde 4'ü kısmen mağdur ettiğini, yüzde 5.2'si ise mağdur ve kesinlikle mağdur etmediğini belirtiyor. Öğretmenlerin yüzde 90.8'i gibi büyük bir kısmı yükseköğretime geçiş sınavlarında katsayı uygulamasının öğrencileri mağdur ettiğini ifade ediyor.


"Sınavlar öğrencileri dershaneye yönlendiriyor"

Araştırmadaki öğretmenlerin yüzde 70.4'ü yükseköğretime geçiş sınavlarının öğrencileri dershanelere kesinlikle yönlendirdiğini, yüzde 19.6'sı yönlendirdiğini söylerken, yüzde 5.6'sı kısmen yönlendirdiğini düşünüyor. Ankete göre toplamda öğretmenlerin yüzde 90'ı yükseköğretime geçiş sınavlarının öğrencileri dershanelere yönlendirdiğini düşünüyor.

Araştırmaya katılanların yüzde 29.7'si dershaneye gitmeyen bir öğrencinin yükseköğretime geçiş sınavlarında başarılı olabileceğini, yüzde 30.4'ü kısmen başarılı olabileceğini ifade ederken, yüzde 39.9'u başarılı ve kesinlikle başarılı olamayacağını savunuyor.


"Ortaöğretime geçen öğrenciler yetersiz"

Öğretmenlerin yüzde 22.9'u ilköğretimden ortaöğretime geçen öğrencilerin öğrenim yeterliliklerine sahip olduğuna, yüzde 43.4'ü ise sahip olmadığına inanıyor. Kısmen sahip olduğunu düşünenlerin oranı ise 33.7. Buna göre, öğretmenler arasında, ilköğretimden ortaöğretime geçen öğrencilerin öğrenim yeterliliklerine sahip olmadığı ve kısmen sahip olduğu görüşü öne çıkıyor.


"Ortaöğretimdeki öğrenciler ne olacaklarını bilmiyor"

Araştırmadaki öğretmenlerin yüzde 12.5'i ortaöğretimdeki öğrencilerin okul dışı kurumlara bağımlı olduğunu, yüzde 69'u ortaöğretimdeki öğrencilerin eğitimde ve meslekte iyi yönlendirilmediğini ve bunun neticesinde ne olacaklarını bilmediklerini düşünüyor.

Ankete göre 9. sınıftaki öğrencilerin yüzde 21.3'ü, 10. sınıfların yüzde 30.9'u, 11. sınıfların yüzde 45.1'i, 12. sınıfların ise yüzde 63.9'u ÖSS için dershaneye gidiyor. Buna göre, 2008-2009 örgün eğitimdeki 9, 10, 11 ve 12. sınıflardaki öğrencilerin yüzde 40.27'si dershaneye gidiyor.

Araştırmanın sonuçlarını değerlendiren Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Halil Etyemez, yükseköğretime geçiş sınavlarında katsayı uygulamasının öğrencileri mağdur ettiği görüşünün öğretmenler tarafından apaçık dile getirilmesinin önemsenmesi gerektiğini ifade ederek, "Katsayı uygulaması, öğrencileri mağdur etmeyecek şekilde acilen değiştirilmelidir" dedi. Yükseköğretime geçiş sınavlarının öğrencileri dershaneye yönlendirdiği görüşünün gözardı edilememesi gerektiğini belirten Etyemez, "Herkesçe bilinen bu durumun öğretmenler tarafından da böyle düşünülmesi, ilgili kurumların bunun önüne geçecek önlemler almasını zorunlu kılmaktadır. Öğrenciler, dershanelere mecbur bırakılmamalıdır. Milli Eğitim Bakanlığı, bu konuda acil tedbirler almalıdır. Mevcut eğitim sistemi gözden geçirilmeli, ortaöğretim programları nitelikli hale getirilmelidir. Eğitim, dershane kamburundan kurtarılmalıdır" şeklinde konuştu.