"Sözleşme de eczacının sorunu da sürüyor"

Türk Eczacıları Birliği, eczacıların sorunlarını çözen bir Protokol'den taraf olduklarını belirterek, görüşmelerin devam etmesini, taleplerinin dikkate alınmasını ve gerekli düzenlemelerin ivedilikle yapılmasını talep etmeye devam ettiklerini açıkladı.

15 Ocak 2010 Cuma, 08:50
Abone Ol google-news

Türk Eczacıları Birliği'nin yaptığı yazılı açıklamada, merkez heyetinin dün 51 eczacı odası başkanıyla Olağanüstü Başkanlar Danışma Kurulu toplantısı düzenlendiği bildirildi. Açıklamada, Danıştay 10. Dairesi'nin SGK'nin tek taraflı fesih işleminin yürütmesini durdurmasının sevindirici bir gelişme olduğu belirtildi, ancak Çalışma Bakanı'nın bu karara itiraz edeceklerini açıklamasıyla sorunun henüz ortadan kalkmadığına dikkat çekildi.


Eczacıların sorunlarını çözen protokolde tarafız

Açıklamada, SGK 16 Aralık'ta 4 Aralık'ta gerçekleştirdikleri Türkiye'de eczaneleri kapatma eylemlerini gerekçe göstererek sözleşmeleri feshettiği hatırlatıldı ve şöyle denildi:
"Fesih, 16 Ocak'tan itibaren geçerli olacak, bu tarihten itibaren hastalarımız için faturalı / fişli ilaç dönemi başlayacaktı. Hastalarımız bedelini ödeyerek ilaçlarını alacak, faturalarının karşılığını ise SGK'dan tahsil edecekti. Bu durum, hem hastalarımızın ilaca ulaşmasının zorlaşması, hem de eczanelerimizde yaşanacak karmaşa nedeniyle hiç karşılaşmak istemediğimiz bir manzaraydı. Bu nedenle de bizler sözleşme masasında olduğumuzu, eczacıların sorunlarını çözen bir Protokol'den taraf olduğumuzu her vesileyle ifade ettik."

Açıklamada, 4 Aralık'ta eczaneleri kapatmalarına neden olan sorunların hala devam ettiği belirtilerek, şöyle denildi:
"Bizler bu süreçte ilaç fiyat düşüşlerine karşı olmadığımızın herkes tarafından anlaşıldığını düşünüyoruz. Bizim taleplerimiz eczacının gelirinin eczanesini sürdürebileceği düzeye getirilmesi, bizimle hiç ilgisi olmadığı halde haksız yere eczacıdan bedel alınmaması ve eczanede angaryaya zorlanmaması, bürokrasiye boğulmaması idi. Bugün gelinen süreçte hukukun bizleri haklı görmesinin yanında, halkın da bize olan desteği aslında bizi en çok yüreklendiren, kendimize güvenmemizi sağlayan unsur oldu. Hastalarımız da, ilaç gibi hayati bir ürünün marketten satışının mümkün olamayacağını, bu uygulama hayata geçse bile marketten ilaç almayacaklarını her yerde ifade ettiler. Açıklamalarımızın gerek basın-yayın organlarında gerekse hastalarımız nezdinde doğru biçimde yerini bulduğunu görmek, bu sürecin bizler açısından en önemli kazanımlarından bir tanesidir. 13.01.2010 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızla yaptığımız görüşmede de anladık ki, sorunlarımız en üst makamlara kadar ulaşmış durumdadır."

 

Sorunların çözüleceğine inanıyoruz

Türkiye'de eczacılık hizmetinin hastalara layık olduğu şekilde sürdürülebilmesi için görüşmelerin devam etmesi, taleplerinin dikkate alınması ve gerekli düzenlemelerin ivedilikle yapılması gerektiği dile getirilen açıklamada, "Biz bu sorunların çözüleceğine olan inancımızı tekrarlıyoruz. Çünkü, en büyük ortak noktamız, hastalarımızın sağlık güvenliğini garanti altına almak, ucuz ve ulaşılabilir bir ilaç hizmeti sunmaktır. Ama eczacıların diğer bir ortak noktası da, Birliğini korumak, eczanesini korumak, meslektaşını korumak, mesleğini korumak, ilaç hizmeti vermeyi korumaktır. 24.000 eczacı tarafından açıkça paylaşılan bu gerçeğin göz ardı edilmeyeceğini umuyoruz" denildi.