Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönetmeliği'nde değişiklik

Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle, terörle mücadele sırasında veya bu görevlerinden dolayı alıkonulan ya da kaybolan sözleşmeli erbaş ve erlerin sözleşme sürelerinin, akıbetleri açıklığa kavuşturulana kadar azami hizmet süresini geçmemek üzere uzatılması hüküm altına alındı.

13 Kasım 2014 Perşembe, 10:48
Abone Ol google-news

Milli Savunma Bakanlığının "Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Yapılan değişikliğe göre Yönetmeliğin "Sözleşme Süreleri" başlıklı 14. maddesinin 1. fıkrasının üçüncü cümlesinde yer alan "Müteakip sözleşmeler, bir yıldan az, üç yıldan fazla olmamak şartıyla azami 29 yaşın bitirildiği yılın aralık ayı sonuna kadar uzatılabilir" hükmü, "Müteakip sözleşmeler, bir yıldan az, üç yıldan fazla olmamak şartıyla azami yedi yıllık hizmet süresi sonuna kadar uzatılabilir" şeklinde değiştirildi.

Yönetmeliğin rütbe bekleme ve sözleşme yenileme hükümlerini içeren 15. maddesine eklenen yeni hükümle, "Terörle mücadele sırasında veya bu görevlerinden dolayı alıkonulan ya da kaybola sözleşmeli erbaş ve erlerin sözleşme süreleri, akıbetleri açıklığa kavuşturulana kadar kuvvet komutanları, Jandarma Genel Komutanı veya Sahil Güvenlik Komutanının göstereceği lüzum üzerine, durumun devamı müddetince, Genelkurmay Başkanının onayı ile talebe bakılmaksızın 6191 sayılı Kanun'da belirtilen azami hizmet süresini geçmemek üzere uzatılabilinecek."

"İkramiye ödeme esasları" başlıklı 21. maddeye eklenen yeni maddelerle "vefat eden ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ilgili mevzuat hükümleri gereğince emekliye ayrılan sözleşmeli erbaş ve erlerden, o aya ait peşin ödenen aylık geri alınmayacak" ve "Esir düşen, görevi sırasında harp gaibi olan veya enterne edilenler ile terörle mücadele görevi sırasında veya bu görevlerinden dolayı alıkonulan ya da kaybolan sözleşmeli erbaş ve erler hakkında 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümleri uygulanacak."

Bu hükümlerle sözleşmeli erbaş ve erlerin hak kayıpları önlenecek.

Aynı Yönetmeliğin "Tertip edilme ve kuvvet değiştirme" başlıklı 26. maddesinin birinci fıkrası da şu şekilde değiştirildi: "Sözleşmeli erbaş ve erlerin ilk ve müteakip birliklere tertibi, ilgili kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Başkanlıklarınca yapılır. Bu şekilde tertip edilen personel hakkında 1111 sayılı Kanun'un erbaş ve erlere ilişkin hükümleri uygulanır."

Yapılan değişiklikle sözleşmeli çavuşlar, mezuniyet kriterlerini sağlamak şartıyla uzman erbaşlığa uzman çavuş rütbesiyle başlayacaklar.

Yönetmeliğe eklenen bir maddeyle de askeri hizmete ilişkin görevleri sebebiyle haklarında kamu davası açılanlar hakkında 926 sayılı Kanun'un ek 32. maddesi hükümleri uygulanacak.