TEKEL sigaranın özelleştirilmesi

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, TEKEL'e bağlı sigara üretimi işiyle ilgili varlıkların özelleştirilmesine olanak tanıyan işlemlerin yürütmesinin durdurulması istemlerinin reddine ilişkin Danıştay 13. Daire kararlarına yapılan itirazı reddetti.

04 Haziran 2009 Perşembe, 10:34
Abone Ol google-news

Tek Gıda-İş Sendikası ile Tütün Eksperleri Derneği, Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri A.Ş'ye (TEKEL) ve TEKEL'in bağlı ortaklığı Sigara Sanayi ve İşletmeleri Ticareti A.Ş'ye ait sigara üretim işiyle ilgili varlıkların özelleştirilmesi işlemine izin veren Rekabet Kurulu'nun 27 Mart 2008 tarihli kararının, söz konusu varlıkların özelleştirilmesi işlemine onay veren 22 Nisan 2008 tarihli Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) kararının ve özelleştirmeye ilişkin ihaleyi sonuçlandıran 22 Şubat 2008 tarihli ihale komisyonu kararının iptalleri ve yürütmelerinin durdurulması istemiyle Danıştay'da dava açmıştı.

Danıştay 13. Dairesi, üç ayrı davada da söz konusu işlemlerin yürütmesinin durdurulması istemlerini oy birliğiyle reddetmişti.

Davacıların kararlara itiraz etmesi üzerine dosya Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunda görüşüldü. Kurul, yürütmenin durdurulması isteminin reddine yapılan itirazı reddetti.
Danıştay 13. Dairesi, söz konusu davaları daha sonra esastan karara bağlayacak.