TMSF, radyo ve televizyon satacak

Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu, Viva TV - Radyo Viva Ticari ve İktisadi Bütünlüğünü, Maxi TV Ticari ve İktisadi Bütünlüğünü, Show Radyo Ticari ve İktisadi Bütünlüğü, Radyo 5 Ticari ve İktisadi Bütünlüğü, Cine 5 TV Ticari ve İktisadi Bütünlüğünü satışa çıkardı.

14 Kasım 2009 Cumartesi, 12:19
Abone Ol google-news

Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu'nun, Viva TV-Radyo Viva Ticari ve İktisadi Bütünlüğü, Show Radyo Ticari ve İktisadi Bütünlüğü, Radyo 5 Ticari ve İktisadi Bütünlüğü, Cine 5 TV Ticari ve İktisadi Bütünlüğünü satışa çıkarılmasıyla ilgili ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. İlana göre kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması şekliyle satışa çıkarılan söz konusu şirketlerin ihalesi, cebri icra yoluyla haciz, rehin gibi yasal takyidatlardan ari olarak gerçekleştirilecek. İhaleye çıkarılan ticari ve iktisadi bütünlüklerin kapsamı, söz konusu şirketlerin faaliyetini sürdürebilmesi için yararlı veya gerekli olan frekans tahsis ihalesine kadar müktesep hak teşkil etmemek üzere kullandırılan ulusal radyo lisans başvurusu, uydu radyo ve televizyon yayın lisans ve izinleri, kablolu televizyon yayın lisansı, markaları, internet alan adı, vericiler, menkul mallar ile bu mal, hak ve varlıkların feri veya mütemmim cüzü niteliğindeki sözleşmelerden oluşacak. Her şirketin ayrı ayrı belirlenen teminat bedelleri, bankalardan alınmış dolar cinsinden kesin ve süresiz teminat mektubu şeklinde olabileceği gibi, cari değeri nakit teminatın yüzde 15 fazlası tutarında olan devlet tahvilleri, Hazine bonoları, Hazine kefaletini haiz tahviller kabul edilecek.

Sözkonusu ihalelere iştirak edecek katılımcıların, radyo ve televizyon yayıncılığı, haberleşme, eğitim, kültür ve sanat amacıyla Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş, hisseleri nama yazılı anonim şirket olması ve 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkındaki Kanun ve ilgili mevzuat gereğince radyo ve televizyon sahibi olabilmek için aranılan şartları haiz olduğuna ve en geç ihalenin Fon Kurulu tarafından onaylanacağı tarihe kadar haiz olacağına ilişkin taahhütnameyi Satış Komisyonuna teslim etmeleri gerekecek. Doğrudan veya dolaylı olarak yönetim, denetim veya kontrolü aynı gruba ait olan birden fazla tüzel kişi bir grup adına ihale sürecine katılamayacak.
 

Ödemeler peşin yapılacak

"Yönetmelik"in Geçmiş Dönem Borçları başlıklı 25'inci maddesi kapsamına giren borçlar ihalenin "Kurul" tarafından onaylanması tarihine kadar "Yönetmelik" doğrultusunda işlemlerin tekemmül ettirilmiş olması kaydıyla, ihale bedelinden ödenecek. İhale bedeli, ihale sonucunun ihaleyi kazanana bildirilmesini müteakiben "Kurul" onayında belirtilen süre içinde dolar cinsinden peşin olarak ödenecek.
 

Viva TV'nin muhammen edeli 6 milyon dolar

Viva TV ve Radyo Viva'nın muhammen bedelini 6 milyon dolar olarak belirleyen TMSF, ihaleye katılabilmek için firmalardan 600 bin dolar geçici teminat alacak. Teminatın yatırıldığını gösteren dekontun 15 Ocak 2010 mesai saati bitimine kadar Satış Komisyonu'na teslim edilmesi gerekecek. Viva TV ve Radyo Viva'nın ihalesi 18 Ocak 2010 tarihinde saat 11.00'da İstanbul Esentepe'deki TMSF binasında gerçekleştirilecek. İhale şartnamesi bedeli ise bin dolar olarak belirlendi. İlanda borçluların Cinebeş Filmcilik ve Yapımcılık A.Ş., Cinedigital İletişim Hizm. Tic. A.Ş., Kutyay Özel Radyo Televizyon Yayıncılık A.Ş., Spor ve Çocuk Televizyon Reklamcılık ve Yapımcılık A.Ş., Erdem Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Reklamcılık A.Ş., Multikanal Dağıtım ve Tic. A.Ş., Aks Radyo ve Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş., Anadolu Radyo ve Görüntü Hizmetleri A.Ş. olduğu belirtildi. Bu çerçevede Viva TV-Radyo Viva Ticari ve İktisadi Bütünlüğü kapsamındaki aktif değer ve varlıklar üzerinde hak ve alacıları bulunanların 6 Ocak 2010 tarihine kadar sıra cetveline esas bilgilerini "satış komisyonuna" bildirmesi gerekecek.

TMSF tarafından satışa çıkarılan Maxi TV Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün teminat bedeli 13 bin 200 dolar olarak belirlendi. İhaleye katılacakların 12 Ocak 2010 mesai bitimine şartnamede belirtilen idari zarfla birlikte satış komisyonuna teslim edilmesi gerekecek. İhaleye katılacakların şartname alma bedeli olarak 500 dolar ödemesi gerekecek. Muhammen bedeli 132 bin dolar olarak belirlenen ihale 13 Ocak 2010 tarihinde saat 10.00'da Fon'un İstanbul'daki binasında gerçekleştirilecek. İlana göre ihaleye çıkarılan Maxi TV Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün borçlularının Cinebeş Filmcilik ve Yapımcılık A.Ş., Kutyay Özel Radyo Televizyon Yayıncılık A.Ş., Multikanal Dağıtım ve Tic. A.Ş., Spor ve Çocuk Televizyon Reklamcılık ve Yapımcılık A.Ş. olduğu belirtildi. Bu çerçevede Maxi TV Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" kapsamındaki aktif değer ve varlıklar üzerinde hak ve alacakları (haciz, rehin vs) bulunanların, 06 Ocak 2010 tarihine kadar sıra cetveline esas bilgilerini "Satış Komisyonu"na bildirmeleri gerekecek.

TMSF'nin 11 milyon dolar muhammen bedelle 13 Ocak 2010 tarihinde saat 11.00'da Fon'un İstanbul Esentepe'de ihale edeceği Show Radyo Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün teminat bedeli 1 milyon 100 bin dolar olacak. İhaleye katılacakların bin dolar karşılığında şartname alması gerekecek. İhale için satış komisyonuna yapılan başvurular, en geç 12 Ocak 2010 mesai saati bitimine kadar yapılacak. TMSF'nin ilanına göre şirketin borçluları Aks Radyo ve Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş., Medya İletişim Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. olduğu bildirildi. Show Radyo Ticari ve İktisadi Bütünlüğü kapsamındaki aktif değer ve varlıklar üzerinde hak ve alacakları bulunanların, 06 Ocak 2010 tarihine kadar sıra cetveline esas bilgilerini "Satış Komisyonu"na bildirmeleri gerekecek.
 

Radyo 5'in muhammen bedeli 1,3 milyon dolar

TMSF'nin 1 milyon 300 bin dolar muhammen bedelle satışa çıkardığı Radyo 5 Ticari ve İktisadi Bütünlüğü"nün ihalesine katılmak için 130 bin dolar teminat bedeli yatırılması gerekecek. Evrakların, şartname"de belirtilen idari zarfla verilecek diğer belgeler ile birlikte 08 Ocak 2010 tarihinde saat 17.00'a kadar "Satış Komisyonu"na teslim edilmesi gerekecek. Şartname bedeli olarak bin dolar ödenecek. İhale 11 Ocak 2010 tarihinde saat 14.00'da Fon'un İstanbul'daki binasında gerçekleştirilecek. Tesis ziyareti 06 Ocak 2010 tarihine kadar açık tutulacak. Radyo 5 Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün borçlularının Aks Radyo ve Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş., Medya İletişim Hizm. San. ve Tic. A.Ş., Radyocenter Reklam Paz. Org. Bas. ve Dağ. Tic. A.Ş., Erdem Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Reklamcılık A.Ş. olduğu bildirildi. Radyo 5 Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" kapsamındaki aktif değer ve varlıklar üzerinde hak ve alacakları bulunanların, 06 Ocak 2010 tarihine kadar sıra cetveline esas bilgilerini "Satış Komisyonu"na bildirmeleri gerekecek.
 

Radyo Tek'in ihalesi 18 Ocak'ta gerçekleşecek

Radyo Tek Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün ihalesi 18 Ocak 2010 tarihinde saat 14.00'da İstanbul'daki TMSF binasında gerçekleştirilecek. 20 bin dolar muhammen bedelle satışa çıkarılan Radyo Tek'in, teminat bedeli 2 bin dolar olacak. İhale şartnamesi almak için 500 dolar ödenecek. İhaleye katılacakların 15 Ocak 2010 mesai bitimine kadar satış komisyonuna başvurması gerekecek. Şirketin borçlusunun Gala Televizyon Filmcilik ve Yapımcılık A.Ş. olduğunu belirtildi. Radyo Tek Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" kapsamındaki aktif değer ve varlıklar üzerinde hak ve alacakları bulunanların, 06 Ocak 2010 tarihine kadar sıra cetveline esas bilgilerini "Satış Komisyonu"na bildirmeleri gerekecek.
 

Cine 5

TMSF'nin 11 Ocak 2010 tarihinde saat 11.00'da İstanbul'daki Fon merkezinde gerçekleştirilecek Cine5 TV ve Ticari İktisadi Bütünlüğü'nün muhammen bedeli 51 milyon dolar, teminat bedeli ise 5 milyon 100 bin dolar olarak belirlendi. İhaleye katılacakların bin dolar şartname bedeli ödemesi gerekecek. İhaleye katılacakların satış komisyonuna başvurularını 8 Ocak 2010 mesai saati bitimine kadar yapması zorunlu olacak. Tesis ziyaretleri 16 Kasım 2009 tarihi ile 6 Ocak 2010 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Cine5 TV'nin borçlularının Cinebeş Filmcilik ve Yapımcılık A.Ş., Cinedigital İletişim Hizm. Tic. A.Ş., Gala Televizyon Filmcilik ve Yapımcılık A.Ş., Kutyay Özel Radyo Televizyon Yayıncılık A.Ş., Multikanal Dağıtım ve Tic. A.Ş., Spor ve Çocuk Televizyon Reklamcılık ve Yapımcılık A.Ş., Atlas Finansal Kiralama A.Ş., İktisat Finansal Kiralama A.Ş., Avrupa ve Amerika Holding A.Ş., Showpa Televizyonla Paz. Tur. Otel. İnş. ve Tic. A.Ş., Anet İletişim Sistemleri Bilgi Hizm. ve Yat. A.Ş. olduğunu belirten TMSF, "Cine 5 TV Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" kapsamındaki aktif değer ve varlıklar üzerinde hak ve alacakları bulunanların, 06 Ocak 2010 tarihine kadar sıra cetveline esas bilgilerini "Satış Komisyonu"na bildirmeleri gerekecek.