Üreticiye destek değil köstek

Tarım ve Orman Bakanlığı, bitkisel üretime destek için tebliğ yayımlandı. Ancak tebliğde kimlerin desteklerden yararlanamayacağına dair uzun bir liste yer aldı. Öyle ki, yararlanamayacaklar sıralanırken fıkra başlıkları için alfabedeki 29 harf de yetmedi...

16 Kasım 2019 Cumartesi, 23:00
Üreticiye destek değil köstek
Abone Ol google-news

Tarım ve Orman Bakanlığı, bitkisel üretime destek için tebliğ yayımlandı. Ancak tebliğde kimlerin desteklerden yararlanamayacağına dair uzun bir liste yer aldı. Öyle ki, yararlanamayacaklar sıralanırken fıkra başlıkları için alfabedeki 29 harf de yetmedi. Tam 48 paragrafta kimlerin yararlanamayacakları sıralandı. Çiftçiler, “Tebliğle verilen destekler yine aynı tebliğle geri alındı” yorumunu yaptı. Maddeye göre desteklerden yararlanamayacak olan çiftçilerden bir bölümü şöyle:  

- Birbirini takip eden iki ve daha fazla üretim yılında nadasa bırakılan araziler.

- Destekleme kapsamındaki arazilerde ara ziraatı yapıldığının tespiti halinde ara ziraatı ürünleri.

- Pamuk sezonu içerisinde faaliyetini sürdürerek, desteklemeye konu kütlü pamuğu işleyecek olan çırçır prese fabrika işletmecisi olmayan tüccarlara satış yapanlar.

- Dikim tarihinden itibaren beş yılını doldurmayan zeytinlik parselleri.

- Yem bitkisi ekilişlerini daneye bırakanlar ve rekreasyon amaçlı ekiliş yapanlar.

- İl ekolojisine, yetiştirme tekniklerine ve normlarına uygun üretim şartlarından herhangi birisini yerine getirmeyenler ile yem bitkileri tespit çalışmalarına yardımcı olmayan veya çalışmaları engelleyenler

- Özel mülkiyet statüsünde olup da tapu kayıtlarında vasfı çayır, mera ve otlakiye olan parseller üzerinde yem bitkisi ekilişi yapanlar

- Geleneksel zeytin bahçelerinin rehabilitasyonu desteği kapsamında, 2016, 2017 ve 2018’de bir parselin en az 1/5’inde budama yapılarak destekten faydalanan budanmış alanlar