Uygarlaşma yolunda Türkiye! Barış Doster'in yazısı

Dr. Göksel Basmacı, genç bir bilim insanı. Lisans, yüksek lisans ve doktorası iletişim üzerine. Medya ve gazetecilik özelinde, basın tarihi, basın - siyaset ilişkileri, özellikle ilgilendiği alanlar. Basmacı’nın Urzeni Yayınevi tarafından yayımlanan iki kitabı okurla buluştu. İlki, yüksek lisans tezine dayanıyor: Galatasaray Liseli Gazeteciler. İkincisi, doktora tezini kitaplaştırdığı çalışma: Türk Siyasal Tarihi.

07 Eylül 2021 Salı, 00:03
Abone Ol google-news

CUMHURİYET TÜRKİYESİ

Dr. Göksel Basmacı, Galatasaray Liseli Gazeteciler kitabında, lisenin Türk basınındaki önemini, mezunlarının gazeteciliğe olan ilgisini inceliyor.

Kitap, üç bölümden oluşuyor. İlk bölümde, lisenin kurulduğu dönemin eğitim anlayışı, modernleşme çabaları, Cumhuriyet Türkiyesi’nin eğitime verdiği önem anlatılıyor.

İkinci bölümde, lisenin tarihçesi, kadroları, Galatasaraylılık ruhu, liseden yetişen gazetecilerin mesleğe olan ilgisinin nedenleri inceleniyor.

Üçüncü bölümde ise aralarında Yunus Nadi Abalıoğlu, Celal Nuri İleri, Abidin Daver, Ercüment Ekrem Talu, Refii Cevad Ulunay, Ali Naci Karacan, Nadir Nadi Abalıoğlu, Cihad Baban, Hıfzı Topuz, Metin Toker, Çetin Altan, Mehmet Şevket Eygi, Orhan Koloğlu, Abdi İpekçi, Orhan Karaveli, Sedat Simavi, Çetin Emeç ve Mehmet Ali Birand’ın da bulunduğu Galatasaray Lisesi mezunu 23 gazeteci hakkında kapsamlı bilgiler veriliyor.

SİYASAL TARİH VE BASIN TARİHİ

Basmacı’nın öteki çalışması olan Türk Siyasal Tarihi (1923 - 2018) ise siyasal tarihi, ağırlıklı olarak basın mevzuatı ve siyaset - basın ilişkileri üzerinden inceliyor.

Birinci bölümde, demokrasinin tanımı, türleri, ideoloji, devlet, iktidar, parti sistemleri ve parti türleriyle ilgili kavramsal açıklamalar yer alıyor. Bu kavramların tarihsel gelişimi inceleniyor.

İkinci bölümde, 1923’ten 2018’e dek Türk siyasal tarihinin önemli olayları, siyasi partiler, seçimler, kurulan hükümetler, muhtıra, darbe ve darbe girişimleri anlatılıyor.

Üçüncü bölümde ise Türk Basın Tarihi, tek parti ve koalisyon hükümetleri kapsamında inceleniyor. Basına yönelik uygulamaların, yasaların, değişen mevzuatın tek parti hükümetleri döneminde mi yoksa koalisyon hükümetleri döneminde mi daha demokratik, daha özgürlükçü olduğu sorusuna yanıt aranıyor.

Her iki çalışması için de kapsamlı araştırmalar yapan, her iki çalışması da zengin kaynakçalarıyla dikkat çeken Göksel Basmacı’nın eserleri, hem iletişim alanındaki çalışmaların niteliği ve çeşitliliği hem de genç bilim insanlarının çalışkanlığı adına umut veriyor.

Galatasaray Liseli Gazeteciler / Göksel Basmacı / Urzeni Yayınevi / 159 s.

Türk Siyasal Tarihi / Göksel Basmacı / Urzeni Yayınevi / 387 s.