Yeni nesil okul

Adana Akdeniz Koleji Eğitim Direktörü Esat Ergün Cumhuriyet Portal için yazdı. Ergün, "Bizleri geleceğe yeni nesil okullar taşıyacaktır" diyor.

30 Ocak 2012 Pazartesi, 11:07
Abone Ol google-news

Geçmiş yılların birikimini günümüze taşıyan, medeniyetler beşiği.

Milyonlarca insanıyla ve sorunlarıyla büyüyen Canım Türkiye’m.

İşiyle, işsiziyle, köyleriyle, kentleriyle, kalabalıklaşan büyük şehirlerimiz.

Nüfus genç ve dinamik. Çocuklarımız ve gençlerimiz mutsuz ve arayışta.ABCDE harfleri
arasına sıkışmış,sınav odaklı,üretkenlikten uzak eğitim sistemi.

Eğitim kutsal, eğitim önemli, eğitim şart, görevimiz ağır. Çocuklar ve gençler için yeni ışık,
yeni kapı, yeni bir umut, yeni bir anlayış ve heyecan gerekli.

Veliler bilinçli, çocuklar cin gibi, gençler dinamik. Mevcut eğitim sistemi yeterli gelmiyor
onlara. Arayış içindeler. Slogan yerine uygulama bekliyorlar okullardan.Günümüz koşullarını
bilen ve donanımlı, ’’öğrenmeyi öğreten’’ öğretmenler istiyorlar. Başarısızlığa, elemeye,
korkuya değil, daha güzel bir çevrede üretken ve başarıya odaklı eğitim istiyorlar.

Çocuklarımız ve gençlerimizin geleceği, üreteceğimiz bilgiyi ve ulusal değerleri, evrensel
alana taşımamıza bağlı.

21.yüzyılın eğitimi bilgi ve değer üretmek zorundadır.

Okullar; başarıya odaklı olmalı. Sınav ve not kaygısından uzak, bilgi üretimi ve paylaşımı
önemsenmelidir..

Dersler mutlaka interaktif biçimde yapılmalı, öğrenciler ,Öğretmenlerin rehberliğinde Kendi kendilerine öğrenirken aynı zamanda öğretici konumda olmalıdırlar.

Teknoloji her birimde en etkin biçimde , daha çok araştırma yapmak üzere kullanılmalı,
değerlendirmeler sınıfça yapılmalı, velilerle sürekli bilgiler paylaşılmalıdır.

Dersler daha çok yaşamla ilişkilendirilerek anlam kazandırılmalı , eğitim için gezi ve gözlem
önemsenmelidir.

Okulda mutlaka uygulama bahçesi yapılmalı ve sınıflara göre düzenlenmelidir. Sera ve
toprakla öğrenciler iç içe olmalıdır.

Okullar çevreci bir yaklaşım sergilemeli, Sanat Atölyeleriyle birlikte, Yazım, Tarih, Edebiyat,
Matematik ve Coğrafya Dersleri için atölyeler düzenlenmelidir.

Sosyal Sorumluluk projeleri önemlidir. Her yıl belirlenen birkaç alana yönelik projeler
yapılmalıdır.

Okullar, tarihi bilinci gelişmiş bireyler yetişmesini hedeflemeli ve geçmiş değerlere saygılı
olmalıdır. Uygarlık değerleri, övünç kaynağı olmakla birlikte, gelecek için birikim olarak
değerlendirilmelidir.

Okullarda Seçimler demokratik biçimde yapılmalı,her derslikte öğretmen kürsüsü ile birlikte
öğrenci kürsüsü de olmalı, okul yönetim kurulunda öğrencilere de yer verilmelidir.

Yetişkin öğrencilerin yaşça küçük arkadaşlarına yardım etmesi çok önemlidir.

Okulda Ağabey- abla-kardeşlik değerleri özellikle desteklenmelidir.

Yurt içi ve yurt dışı Kardeş okullar ağı genişletilip etkin eğitim programlar ve projeler
yapılmalı,aynı zamanda ‘’dünya barışının ve ülkede kardeşliğin’’pekişmesi için, ,sevginin
emekle oluşacağı gerçeğinden hareketle, okullarımızda kaybolmakta olan sevgi ve saygı
ortamının yeniden inşası önce ailede başlanmalıdır. Bu da yeni bir eğitim anlayışıyla mümkün olacaktır.

Bizleri geleceğe yeni nesil okullar taşıyacaktır

‘’Davranışçı eğitim anlayışı’’ yerine,’’beceri gelişimi’’ni temel alan yeni bir anlayışa ihtiyacımız var.Tüketim anlayışını körükleyen davranışçı eğitim, insanı mutsuz etmeye başlamıştır.Emek vermeden elde edilen hazırcı yaşam biçimi,dünya barışını zorlamaktadır.

Az alışarak çok kazanma arzusu gençleri özendirmekte,çok çalışan insanlar neredeyse
aptal yerine konmaktadır.Bu anlayıştan hızla kurtulmalıyız.Bunun yolu ise yeni bir eğitim
modelidir.Ben buna eğitimin uygulamaya dayalı,bilginin emekle kazanıldığı ‘’Yeni Nesil Okul’’ diyorum.

Yukarıda yazmaya çalıştığım uygulamalar dünyanın çeşitli yerlerinde ve ülkemizde kısmen
de olsa uygulayan okullar vardır.Ama yeterli değildir. Önemli olan eğitim felsefesinin
değişimidir.Bunun yolu ise halkın isteği ve politikacıların kararı ve kararlılığıdır.

21.Yüzyıl eğitimde yeniden yapılanma yılları olacaktır. İnsan emeği ve sevgisini temel
alan, eğlenerek öğrenmeyi benimseyen, insana yine insan olduğu için değer veren eğitim
anlayışıyla insanlık, daha da yücelecektir.

Esat Ergün/ Eğitimci, Adana Akdeniz Koleji Eğitim Direktörü