Yine, Yeniden Zeytin...

03 Haziran 2009 Çarşamba, 06:26
Abone Ol google-news

İlk zeytincilik yasası 26.01.1939 tarih 3573 sayı ile TBMM tarafından Atatürkün iradesi ile çıkarılmıştır. 8.03.1993 tarih, 4086 sayılı yasa ile günün gereksinimlerine uygun değişikliklerle halen yürürlüktedir.

Dünyada tek zeytin yasası yalnızca ülkemizde bulunuyor; zeytinin, yazılı bir yasa ile geliştirilmesi ve korunmasına ilişkin kuralların konulduğu başka bir ülke yok. İlk zeytincilik yasası 26.01.1939 tarih 3573 sayı ile TBMM tarafından Atatürkün iradesi ile çıkarılmıştır. 8.03.1993 tarih, 4086 sayılı yasa ile günün gereksinimlerine uygun değişikliklerle halen yürürlüktedir. 5117 sayılı Maden Yasası 5 Haziran 2006 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yasa çıkarılma sürecinin, kamuoyu tarafından yaygın tartışmalar ile hangi süreçten geçerek yasalaştığı biliniyor. Maden Yasası ile birlikte aynı süreçte çıkarılan 5491 sayılı Çevre Kanununun da iptali için CHP Anayasa Mahkemesine başvurmuştu. 15 Ocak 2009 tarihinde Anayasa Mahkemesi, maden ve çevre kanunlarının bazı maddelerini iptal etti. Gerekçeli karar henüz yayımlanmış değil. Ancak, iptal kararlarında, yürütmenin yasama denetimini ortadan kaldırması, idarenin istediği uygulamayı yapma yetkisini anayasa ve adalete uygun bulmadığını Anayasa Mahkemesi ön gerekçe olarak söylüyor. Zaten bugüne kadar, başta Danıştay, AİHM de olmak üzere mahkemelerle birlikte yüksek mahkemeler benzer nedenlerle sayısız kararlar vermediler mi? Bu kararlarla, Maden ve ÇED yasalarının bu ülkenin yağma ve talanına neden olacak yasalar olduğu eleştirilerini ve karşı çıkanları mahkemeler doğrulamış olmuyor mu?

Yeni düzenleme şart

Anayasa Mahkemesinin iptal kararlarından sonra Maden ve ÇED yasalarında yeniden düzenleme yapılması gerekiyor! Bu düzenleme sürecinde siyasi iktidarın önüne 4086 sayılı Zeytincilik Yasasının 20. maddesi çıkıyor. Maden Kanunu ilk çıkarılacağı zamanda da bu engel kaldırılmak istenmiş, ancak geçimini doğrudan ya da dolaylı sağlayan on milyonu aşkın zeytincinin, onların kurum ve kuruluşlarının tepkileri ile, tasarıdan Zeytin Yasası ile ilgili değişiklik önerisi çıkarılmak zorunda kalınmıştı.

‘Çevreci enerji’ adı ile yeni bir saldırı

Gelin görün ki şimdi Zeytin Yasası yine hedef tahtasına konulmak isteniyor. Halen TBMM Tarım Komisyonu Başkanı olan, Adana Milletvekili Tarım Profesörü Vahit Kirişçi, sosyal demokratlığıile tanınan, Ankara milletvekili N. Haluk Özdalga ve Kütahya milletvekili Dr. Soner Aksoy 6.5.2009 tarihinde Meclis Başkanlığına verdikleri kanun teklifinde Zeytincilik Kanununun 20. maddesinin “…Tarım ve Köyişleri Bakanlığının izni alınmak kaydıyla, zeytin ağaçlarına zarar vermeyecek şekilde her türlü teknik önlemi alınmış zeytinyağı fabrikaları, tarımsal sanayi işletmeleri, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesisleri ile diğer işletme ve tesisler yapılabilir ve işletilebilir şeklinde değiştirilmesini teklif ediyorlar! Ve yürürlükteki yasanın devamı olan imar uygulamalarına ilişkin maddeleri de kaldırılmak isteniyor! Ne kurnazlık ama! Zeytinlik alanlar 1939 yılından bu yana korunuyor. Şimdi korumacılık bu yasa teklifi ile kaldırılarak zeytinliklerin maden alanları haline getirilmesi girişimlerine bir de çevreci enerjiadı ile yeni bir saldırı arkadaşları daha olmuş!

Kim bunu isteyen? Uluslararası maden ve enerji tekelleri! Zeytinciler için, Kaz Dağları, Madra Dağları için teklif edilen yasa tasarısının bir idam fermanı olduğu ortada. Bütün zeytinciler ve kurumları bu tasarıya karşı olduklarını ilgili kurumlara bildirdiler. Gecikmeksizin geri çekilmesini talep ediyorlar ve Zeytin Yasasının değiştirilmesine bir kez daha izin vermeyecekler. Zeytinin anavatanı Anadoluya yaraşan, barışın simgesi zeytin ağaçları ile donanmış örnek bir ülke olması varken, neden bunların tartışıldığınınfarkında mıyız?

(*) Dünya 150 milyon ton/yıl likit yağ üretiyor, bunun 3 milyon tonu zeytinyağı.

Murat Narin UZZK Yönetim Kurulu Üyesi