YÖK'ten 'sahte belge' açıklaması

YÖK'ten, ''yeterli araştırma yapmadan diplomalara denklik belgesi düzenlendiği'' iddialarına ilişkin yapılan açıklamada, ''Haberlere konu olan sahte denklik belgeleri kurulumuz dışında üretilmiş olup, kurulumuz bu belgelerin sahte olup olmadığını incelemek görevini yerine getirmektedir'' denildi.

24 Eylül 2010 Cuma, 12:28
Abone Ol google-news

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, bir meslek odasının basında yer alan açıklamalarında, Yükseköğretim Kurulunun denklik işlemlerinde ''yeterli araştırma yapmadan diplomalara denklik belgesi düzenlendiği'', ''sahte oldukları tespit edilen bazı diplomalara Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denklik belgesi düzenlendiğinin görüldüğü'' gibi ifadelere yer verildiği belirtildi.

Diploma denklik başvurularının Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği hükümlerine göre incelendiği ifade edilerek, KKTC'deki yükseköğretim kurumlarından alınan diplomaların denklik işlemlerinin de yurtdışındaki diğer yükseköğretim kurumlarından alınan diplomaların denklik işleminde esas alınan mevzuat kapsamında yapıldığı kaydedildi.

Başvuruların bireysel olarak değerlendirildiği, diplomanın uluslararası düzeyde veya ikili anlaşmalarla tanınan bir üniversiteden alınmış olmasına rağmen mezuniyet diploması ve diğer belgelerin gerçek olup olmadığı, eğitim programının türü, niteliği, düzeyi konusunda tereddüte düşüldüğü durumlarda ilgili yükseköğretim kurumu veya ilgili ülke yetkili makamlarından bilgi/belge istenerek, yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılan inceleme sonucunda belgelerin orijinal olup olmadığının araştırıldığı vurgulandı.

Üzerinde tahrifat yapıldığı ve belgelerin kişiye ait olmadığı tespit edildiğinde denklik işleminin yapılmadığı ve bu kişiler hakkında yasal işlem yapılmak üzere Cumhuriyet başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulduğu ifade edildi.

Açıklamada, ayrıca resmi kurum ve kuruluşlara, Milli Savunma Bakanlığı (Askerlik Şubeleri), Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, mühendis ve mimarlar odası gibi meslek kuruluşlarına ibraz edilen ve sahte olduğuna dair şüphe uyandıran denklik belgelerine ilişkin incelemelerin yapıldığı belirtildi.

YÖK açıklamasında, şunlar kaydedildi:
''Bu incelemelerde ibraz edilen diploma denklik belgelerinin Kurulumuzca düzenlenip düzenlenmediğine ilişkin, yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda sahte olduğu tespit edilenler bu kurum ve kuruluşlara bildirilerek ilgililer hakkında yasal işlem başlatılması ve Başkanlığımıza bilgi verilmesi istenmektedir.

2010 yılında diploma denklik işlemi için Kurulumuza doğrudan başvuruda bulunan 25 kişinin, sahte diploma ile denklik başvurusunda bulunduğu tespit edildiğinden başvuruları reddedilerek haklarında yasal işlem başlatılmıştır. Ayrıca 2010 yılında 111 kişinin, diploma denklik işlemi için Kurulumuza başvuruda bulunmadığı halde sahte diploma ve sahte denklik belgesi ile ilgili kurum ve kuruluşlara müracaatta bulunduğu tespit edilmiş olup bu kişilerin haklarında yasal işlem başlatılmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilmesi sağlanmıştır.''

Haberlere konu olan sahte denklik belgelerinin YÖK dışında üretildiği belirtilerek, kurulun bu belgelerin sahte olup olmadığını incelemek görevini yerine getirdiği ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:
''Resmi kurum ve odalar tarafından, kendilerine ibraz edilen denklik belgelerinin sahte olup olmadığı kurulumuza sorulduğunda, gerekli incelemeler yapıldıktan sonra kurulumuz dışında üretilen sahte denklik belgeleri hakkında bu kurum ve kuruluşlara bilgi verilmekte, acilen yasal işlem başlatılması istenmektedir.

İlgili kurum ve kuruluşlar tarafından sahte olup olmadığı sorulan denklik belgelerinin kurulumuzca incelenmesine devam edilmektedir. Haberlerde değinilen KKTC'den alınan diplomalar için de diğer yurt dışı diplomaların denklik işleminde takip edilen yol izlenmektedir. Bu vesile ile kamu kurum ve kuruluşlarının ve odaların şüphe duydukları takdirde kurulumuza başvuruda bulunmaları önemle hatırlatılır.''