Emre Alkin’den ‘İktisattan Çıkış

Prof. Dr. Emre Alkin, Destek Yayınları tarafından yayımlanan İktisattan Çıkış kitabında sadece çok yönlü bir iktisadi değerlendirme yapmakla kalmıyor, Türkiye’nin ve dünyanın ekonomisine ilişkin çarpıcı ve rahatsız edici bir bakış açısı da sunuyor.

12 Ocak 2022 Çarşamba, 00:02
Abone Ol google-news

İNSAN NEREYE SAVRULUYOR?

Her ne kadar aksine ikna edilmeye çalışılıyorsak da ekonomimizin kötüye gittiği gün gibi ortada. Sadece ülkemizde değil küresel anlamda da ekonomik modellerin iflasa sürüklendiği bir zamandan geçiyoruz.

Peki, her şeyin değiştiği böyle bir zamanda temel değerler, ahlak, etik, Cumhuriyet’in yapısal reformları ve insan nereye savruluyor?

Adalet, eğitim ve özgürlükler neden artık gerektiği kadar değer görmüyor? Suçlu sadece siyaset mi yoksa para etmeyen hiçbir şeye dönüp bakmayan insanda da suç var mı?

İşte tam da bunların temel sorunlarımız haline geldiği bir ortamda herkesin okuması gereken bir kitap İktisattan Çıkış (Destek Yayınları).

SOYLU DEĞER VE DUYGULARIN ÇAĞINDA DEĞİLİZ ARTIK!

Prof. Dr. Emre Alkin, İktisattan Çıkış’ta tasarımdan inovasyona, büyümeden kalkınmaya birçok konuyu ele alıyor. Hem kolay okunan hem de bilimsellikten ödün vermeyen kitapta Alkin, özgün fikirlerini öğrendikleri ve deneyimleri üzerinden aktarıyor.

Alkin’in de altını çizdiği gibi; “21. yüzyıl, geçen yüzyıla göre sorunların arttığı ama bu sorunlara karşı yöneticilerin duyarsızlaştığı bir dönem”. Ve tam da bu nedenle bu, bir iktisattan çıkış kitabı: “Çünkü bu zamana dek bize anlatılanlarla dünya gerçekleri uyuşmuyor. Soylu değer ve duyguların çağında değiliz artık.”

Alkin sadece çok yönlü bir iktisadi değerlendirme yapmakla kalmıyor, Türkiye’nin ve dünyanın ekonomisine ilişkin çarpıcı ve rahatsız edici bir bakış açısıyla hem bugünü ve hem de olası gelecek senaryolarını da yorumluyor:

“Adalet, eğitim ve özgürlüğün değersizleşmesinin sebebi sadece siyasi figürlerin bunları istediği gibi yönetme keyfinden değil aynı zamanda toplumun önemli bir kısmının bu değerlerin para eder şeyler olmadığını düşünmeye başlamasındandır.”

RASYONEL İNSANA ELVEDA!

İktisadın tanımladığı “rasyonel insan” ile günümüz insanı arasında temel ayrımı, rasyonellikten çıkmış olmamızın nedenlerini kavramak için iyi bir rehber niteliğinde de İktisattan Çıkış. Kitaptan bir alıntıyla örnekleyelim:

“IMF yani Uluslararası Para Fonu’nun 2018’de yaptırdığı bir araştırmaya göre yolsuzluğun arttığı ülkelerde eğitimin sürekli geri gittiği görülüyor. Çünkü bu ülkelerde gençler ve aileler yaşadıkları ortamda eğitim / liyakat sahibi olmanın, toplum içinde yer veya varlık edinmek için gerekli olmadığını düşünüyorlar.

Bu ülkelerdeki en varlıklı iş insanlarının ve hâkim durumdaki yöneticilerin eğitim ve varlık seviyeleri arasındaki uyumsuzluk, adalet sistemindeki çarpıklık ve özgürlüklerin kısıtlı olması, ebeveynler için mezuniyeti eğitimden daha önemli hale getiriyor.

Yani göreceli olarak her yıl daha fazla para ödeyerek okuttukları çocuklarının, iyi bir eğitim görmesinden ziyade okulu bitirip hayata atılmalarını daha fazla tercih ediyorlar.”

İktisattan Çıkış, sadece devletler için değil, insan için de önemli olan “iktisattan çıkış” yolculuğunda Türkiye’den başlayıp küresel ekonomiye kadar uzanmak için toplumun her kesiminden insanın okuması gereken bir çalışma.