Sayıların değil sözcüklerin kitabı!

Dursun Ali Yaz da, Düşünce Tarihi Işığında Muhasebe Felsefesi’nde (Timaş Yay.); kavramlarına göz attığımızda sayılardan mürekkep muhasebe ile düşüncelerden mürekkep felsefe arasında algılanan kavramsal zıtlığı daha önce pek denenmemiş bakış açılarıyla inceleyerek, biri sosyal diğeri pozitif bilimlere ait iki yapıyı aynı mercekte buluşturmaya çalışıyor.

20 Eylül 2021 Pazartesi, 00:01
Abone Ol google-news

Dursun Ali Yaz, Düşünce Tarihi Işığında Muhasebe Felsefesi’nin (Timaş Yay.) giriş bölümünde konuları okuyucularına açıklarken, kavramsal tartışmalar veya sadece bu alanın uzmanlarının anlayıp yanıtlandırabileceği konular yerine en temelden başlamayı tercih ediyor.

Dolayısıyla felsefe ve muhasebe kavramlarının tarihsel yolculuğuna ve bugünkü sürece kadar gelen bilimler içerisindeki konumlarına değiniyor.

Öncelikle tüm bilimlerin doğduğu felsefenin yolculuğu ve özellikle Rönesans ve Aydınlanma Çağı ile birlikte yakaladığı ivmenin felsefe kavramı için ne derece önemli olduğu üzerinden duruyor Yaz.

Muhasebenin doğuş evreleri olan felsefe - iktisat - işletme - muhasebe şemasıyla muhasebe ve felsefenin bir anlamda akrabalığını ortaya çıkarıyor.

Yazar ayrıca incelemesinin ön sözünde, bulduğu yanıtları dört kapıda okuyucusuna sunacağını belirtiyor.

Üzerinde durduğumuz felsefe ve muhasebenin doğuşu, gelişimi ve diğer süreçlerinin anlatıldığı ilk bölümün dışında incelemede yer alan diğer konu başlıklarına kısaca göz atacak olursak:

İkinci bölümde muhasebenin varlığı yani ontolojik bir giriş ile alanın disipliner boyutu açıklanıp muhasebe ontolojisi hakkında neler söylenebilir, neler tartışılabilir sorusuna yanıtlar aranıyor.

Üçüncü bölümde varlıksal anlamda kavranan muhasebe felsefesinin epistemoloji yani bilgi disipliniyle nasıl ele alındığı tartışılıyor.

Son bölümde ise özellikle muhasebeciler için Aksiyoloji yani “Etik” konusu ele alınıp,nasıl bir aksiyoloji tasarlanabilir sorusunun yanıtı aranıyor.

İnceleme, tümdengelimci bir yaklaşım ile okuyucuları alanın içine alıp, “Bir uygulama bilimi üzerine nasıl düşünülür? Nasıl düşündürülür? Yazarın bu sorular karşısındaki cevabı ne olabilir? Hangi yöntem ve uygulamalar bizleri bu cevaba yaklaştırabilir?” gibi soru ve yanıtları birlikte aramaya yönlendiriyor.