ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma: 24.05.2024 - 00:01

T.C. ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/2 ESAS

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/2 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Adana İl, Yüreğir İlçe, Mihmandar(Doğankent) Mahallesi, 307 Ada, 14 Parsel sayılı taşınmazdır. Satışa konu taşınmaz hisseli olup borçlunun taşınmazdaki 25571/29176 hissesi satılacaktır. Taşınmaz tapu kaydına göre arsa nitelikli olup 291,76-m² yüzölçüme sahiptir.Konu taşınmazın Belediyesinde yapılan incelemede yapıya ait herhangi bir ruhsat, İskan, mimari projesinin bulunmadığı ve kat irtifakının kurulmadığı , bağımsız bölüm niteliği kazanmadığı bilgisi şifahi olarak alınmış ve mahallinde yapılan incelemesinde parsel üzerinde 2 adet yapı bulunmakta olup, yapılan inceleme sonucunda ve içerisinde de mülk sahibinin tespit edildiği taşınmaz,krokide A harfi ile gösterilen yapı 3/A yapı sınıfında, betonarme karkas yapı cinsinde bitişik nizamda zemin kat+1 normal kat olmak üzere 2 katlı inşa edilmiş eski müstakil tipi konuttur. Taşınmazın sınırları priket malzeme ile belirlenmiş olup taşınmazın giriş kapısı demir sürgülü kapıdır.

Adresi : Doğankent Cumhuriyet Mah. 5526 Sokak No:10 İç Kapı:1-2 Yüreğir/Adana

Yüzölçümü : 291,76 m2

İmar Durumu: Taşınmazın konumlu olduğu parsel için Yüreğir belediyesinden alınan İmar planıgöre, Konut alanı, Bitişik Nizam 3 katyapılaşma koşullarına haizdir.

Kıymeti : 3.225.000,00 TL KDV Oranı : %20 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/07/2024 - 10:09

Bitiş Tarih ve Saati : 23/07/2024 - 10:09

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/08/2024 - 10:09

Bitiş Tarih ve Saati : 20/08/2024 - 10:09

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No: ILN02037328