Yayınlanma: 17.05.2024 - 00:01

AKHİSAR SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. AKHİSAR SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2024/11 Tereke 15/05/2024

AKHİSARSULH HUKUK MAHKEMESİ TASFİYE MEMURLUĞU TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE AÇILDIĞINA VE TASFİYENİN BASİT USULDE YAPILDIĞINA DAİR İLAN

DOSYA No: 2024/11TEREKE

Hürrüyet Mah.41 Sk.No:40/5 Akhisar/MANİSAadresinde mukim, 23384361864 TCK.Nolu BİLGİN KÖSEOĞLUNUN terekesinin, AkhisarSulh Hukuk08/01/2024 Tarih ve 2024/56 Esas, 2024/31 Kararsayılı kararı ile iflas hükümlerine göre tasfiyesine kararverilmiştir. Alacaklıların bu ilân tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, alacak kaydını yaptırmaları için iflas başvurma harcı ve tebliğ giderlerini de peşin ödemeleri gerektiği, bu müddet içinde alacaklılardan birinin tasfiye giderlerini peşin vermek sureti ile tasfiyenin adi şekilde yapılmasını isteyebileceği. İİK.nun 166.maddesi gereğince ilan olunur.

#ilangovtr Basın No: ILN02033542