AKYAZI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN (AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

Yayınlanma: 11 Kasım 2023

ESAS NO: 2021/361

KARAR NO: 2023/448

Mahkememizde açılan boşanma davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM:

1- Davanın KABULÜNE, SAMSUN İli, BAFRA İlçesi, Evrenuşağı Mahallesi, Cilt No:54, Hane No:82 BSN:57'de nüfusa kayıtlı Mikdat ve Meryem kızı Akyazı 12/09/1979 doğumlu (TC:27545252800)NERMİN KARAGÖZ ile, yine aynı yer BSN:21'de nüfusa kayıtlı Şerafettin ve Dudu oğlu İstanbul 07/11/1969 doğumlu (TC:26846415488) YUSUF İZZETTİN KARAGÖZ'ün TMK. m. 166/1 gereğince BOŞANMALARINA,

2- Tarafların müşterek çocuğu 20/04/2008 doğumlu İCLAL CEMRE KARAGÖZ'ün velayetinin davalı anneye tesisine,

3- Müşterek çocuk İclal Cemre Karagöz ile davalı baba arasında; her ayın 1. ve 3. haftası hafta sonları Cumartesi günü saat 9:00'dan takip eden Pazar günü akşam 17:00'ye kadar, dini bayramların 2. günü saat 09:00'dan 3. günü akşam 17:00'yekadar, her yıl 01 Temmuz günü saat 09:00'dan 31 Temmuz günü saat 17:00'a kadar görüştürülmek suretiyle şahsi ilişki tesisine,

4- Tarafların müşterek çocuğu 20/04/2008 doğumlu İCLAL CEMRE KARAGÖZ yararına 08/02/2023 tarihli duruşmada hükmedilen 400,00-TL aylık tedbir nafakasının hüküm kesinleşinceye kadar devamına, hüküm kesinleştikten sonra iştirak nafakası olarak devamına,

5- Alınması gereken 179,90-TL harçtan peşin alınan 59,30-TL'ninmahsubu ilebakiye 120,60-TL'nin davalıdan tahsili ile hazineye gelirkaydına,

6- Davacıtarafından yapılan 600,60-TL (118,60-TL harç, 482,00-TL posta, bilirkişi, tebligat vs.) yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine,

7- Adli yardımdan karşılanan 5.248,00-TL yargılama giderinin davalıdan tahsili ile hazineye irat kaydına,

8- Kararın kesinleşmesini müteakip karardan iki suretin ilgili Nüfus müdürlüğüne gönderilmesine,

Dair davacı tarafın yüzüne karşı, davalının yokluğunda, gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İSTİNAF yolu açık olmak üzere verilen karar tebliğ yerine geçerli olmak üzere Tebligat Kanunu'nun 28. ve devamı maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur. 09/11/2023

#ilangovtr Basın No: ILN01928855