ALANYA 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 07.06.2024 - 00:01

T.C. ALANYA 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2022/428 Esas

Davacı, HACI BOZ ile Davalılar , ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI, ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI, MALİYE HAZİNESİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;

Aşağıda yönleri ve miktarı belirtilen taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememizin 2022/428 esas sayılı dosyasına başvurmaları ilan olunur.

Antalya İli, Alanya İlçesi, Oba Mahallesi

KUZEYİ :Oba - Acınar yolu

GÜNEYİ :101 Ada 5 Parsel numaralı Hacı Boz tarlası

DOĞUSU :666 Ada 1 Parsel numaralı Naci Güneylioğlu tarlası

BATISI : Kerim Boz tarlası ile çevrili yaklaşık 818,08 m2' lik taşınmaz

#ilangovtr Basın No: ILN02044705