Yayınlanma: 02.02.2024 - 00:01

ANKARA 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. ANKARA 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2023/814

Kamulaştırılacak Taşınmaz Malın

Tapuda Kayıtlı Bulunduğu Yer : ANKARA ili, MAMAK ilçesi, abidinpaşa - imar mah/köyü,

Ada No : 6543

Parsel No : 22

Malik/Maliklerin Ad ve Soyadları : AHMET DEMİRYÜREK

Kamulaştırmayı Yapan

İdarenin Adı : ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Dava Hakkı :14 üncü maddede öngörülen süre içerisinde, tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri,

Dava Açmama Hali :14 üncü maddede öngörülen süre içerisinde, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,

Banka Adı :Vakıfbank Dışkapı Adliyesi Bağlı Şubesi (Kamulaştırma bedelinin yatırılacağı banka)

Kamulaştırılacak taşınmaz malın bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından malik/malikler aleyhine açılan davanın mahkememizin 2023/814 Esas na kaydının yapıldığı, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10.maddesi uyarınca ilan olunur.

#ilangovtr Basın No: ILN01976847