Yayınlanma: 08.12.2023 - 00:01

ARAPGİR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. ARAPGİR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO: 2022/43 Esas

Malatya ili Arapgir ilçesiOnar Mahallesi Kızılyazı Mevkii 107 Ada 61 Parsel nolu taşınmazınAli Toraman mirasçıları için 2.531,73 m2'lik kısmı, Süleyman Toraman mirasçıları için 570,88 m2'lik kısmı, Hüseyin ve Mehmet Toraman mirasçıları için 2.283,54 m2'lik üzerinde davacı Maliye ve Hazine Bakanlığı yararına Kamulaştırma Kanunu 10. maddesi uyarınca Kamulaştırma talebi ile Bedel ve tespiti istenilmekle;

a) Kamulaştırma Kanunu'nun 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde (tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde), iş bu ilan tarihinden itibarenkamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri,

b) Açılacak bu davalara husumetinMaliye ve Hazine Bakanlığı'nayöneltilmesi gerekeceği,

c) Kamulaştırma Kanunu'nun 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde (tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde) kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açıldığı takdirde dava açıldığını ve yürütmenin durdurulması kararı alındığını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilenkamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal üzerinde kamulaştırmayı yapanMaliye ve Hazine Bakanlığı adına daimi irtifak hakkı tescil edileceği,

d) Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli bildirecekleri Banka şubesine adlarına yatırılacağı, bildirim olmadığı takdirde hak sahiğleri adına Ziraat Bankası Arapgir Şubesinde açılacak hesaba depo edileceği,

e) Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin hak sahiplerinin tüm savunma ve delillerini, tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarakbildirmesi,

f) Bu konuda hak iddia eden kimselerinmahkememize müracaat etmeleri gerektiği,

Duruşma günü olan 17/01/2024 günü saat 11:15'de duruşma salonunda hazır bulunmaları, belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmedikleri veya gelip de davayı takip etmedikleri takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda, yokluklarında yapılacak işlemlere itiraz edemeyecekleri ve diğer tarafın muvafakati olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği ve HMK'nun 122,129 ve 317 maddeleri uyarınca ibraz etmek istedikleri delilleri ile birlikte duruşmaya gelmedikleri takdirde ayrıca gıyaplarında sonuçlandırılacağı, dava dilekçesi ile duruşma gün ve saatinin tebliği yerine geçerli olmak üzere kendilerine tüm araştırmalara rağmen ulaşılamayan dahili davalı ERKAN TORAMAN 'a İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

#ilangovtr Basın No: ILN01946281