Yayınlanma: 13.06.2023 - 00:00

ARDAHAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (İCRA HUKUK)'NDEN

ESAS NO: 2022/54 Esas- 2022/125 Karar 18/05/2023

Mahkememizde açılan İhalenin Feshi (İcra İflas Kanunundan Kaynaklı (İİK M.134)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, Davanın davalı İcra Müdürlüğü yönünden pasif husumet yokluğundan reddine, diğer davalılar yönünden usulden reddine dair karar verildiği, davacı Osman Boyraz'a (TC:170..412) tebligat yapılamadığından, bu ilanın tebliğinden itibaren 10 gün içinde Bölge Adliye Mahkemesinezdinde İstinaf yoluna müracaat edebileceği yönündeki karar tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No: ILN01844264