Yayınlanma: 09.02.2024 - 00:01

AYDIN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. AYDIN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2022/38 Tereke

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 19/10/2022 tarih 2021/15646 soruşturma sayılı yazıları ile müteveffa Aygün TEZYAPAR'ın üzerinden çıkan eşyaların kanuni mirasçılarına teslimi hususunda mahkememize ihbarda bulunulmuş, murisin mirasçılarından 19399109966 T.C. Kimlik numaralı Sevgün TANIR'a duruşma günü bildirir davetiye tebliğ edilememiş olup, işbu ilanın tebliği tarihinden itibaren 7 gün sonra "müteveffa Aygün TEZYAPAR'dan intikal eden terekeyi kabul edip etmediği hususunda beyanda bulunmak üzere bizzat duruşmaya katılması veya bir vekil ile kendisini temsil ettirmesi, aksi takdirde müteveffadan intikal eden terekeyi aynen kabul etmiş sayılacağı" şerhini içerir duruşma günü tebligatının yapılmış sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No: ILN01979977