Yayınlanma: 22.02.2024 - 00:01

BEYKOZ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. BEYKOZ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2022/286 Esas

DAVALI : İSA MACİT Kavacık Mah.Sanal Sok.No:11/1 Beykoz/ İSTANBUL

Davacı Adalet Bakanlığı tarafından davalı İsa MACİT aleyhine açılan Tazminat davasında,

Davalı İsa MACİT'in Çubuklu Mahallesi,Kavacık Mah.Sanal Sok.No:11/1 Beykoz/İSTANBUL adresine gönderilen tebligatın, muhtarlıkta kaydına rastlanmadığından iade edildiği, bu nedenle dava dilekçesinin ilanen yapılmasına karar verilmiştir.

Davacı vekili dava dilekçesinde, Müvekkili idare olan Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından 31/12/2021 tarihli ve 86420598-1060/10892 sayılı yazısı uyarınca alınan Bakan Olur'u uyarınca İsa MACİT isimli kişinin yapmış olduğu eylemlerin yargılamaya konu olduğu ve yargılama konu olduğu ve yargılama esnasında sübut bulduğu, icra dairelerince anılan mahkeme kararlarında da belirtildiği üzere işlenen hırsızlama ve dolandırcılık eylemlerinin tespitinin mümkün olmadığı, takibme konu Şişli ve ümraniye icra dosyalarının ise İsa MACİT tarafından yok edildiği, sahte kimlik belgesi ve yine aynı şekilde hazırlanmış bulunan sahte bonolar ile takip başlatarak davacıların zararına sebebiyet veren İsa MACİT aleyhine Bakanlıkca mağdurlara ödenen toplam 84.651,01 TL'nin(56.434,01 TL'nin 16/12/2020 ve 28.217,00 TL'nin 28/12/2020 tarihinden itibaren işleyecek)yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep etmiştir.

Davalının bu tebligatın gazetede yayınlanmasından YEDİ GÜN sonra dava dilekçesi ve tensip tutanağını tebellüğ etmiş sayılacağı, tebligat tarihinden itibaren İKİ HAFTA içerisinde davaya cevap verebileceğiniz, HMK 128.maddesi uyarınca, süresi içinde cevap dilekçesi vermediğiniz takdirde, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakâların tamamını inkar etmiş sayılacağınız hususu ihtarıyla Davalı İSA MACİT'e İLANEN tebliğ OLUNUR.

İşbu ilan yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacaktır.

#ilangovtr Basın No: ILN01988511