Yayınlanma: 17.05.2024 - 00:01

BODRUM 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. BODRUM 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Esas No: 2023/23 Tereke

Mahkememizde görülmekte bulunan müteveffa , JUTTA MARİA MÜNZENMAİER ' e ait tereke davasının yapılan açık yargılamasında verilen ara kararı gereğince;

Muğla İli, Marmaris İlçesi, Bozburun Mah/Köyü, Cilt No:7 Hane No:188 nüfusa kayıtlı, Karl Rudof ve Martha Maria kızı, 22895469892 T.C. Kimlik Numaralı müteveffa JUTTA MARİA MÜNZENMAİER ,09/08/2023 tarihinde vefat etmiş olup,

Müteveffa JUTTA MARİA MÜNZENMAİER ile ilgili olarak alacak ve borçları olan ilgililerin alacak ve borçlarını ilân tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde varsa alacak ve borçlarını mahkememiz dosyasına bildirilmesihususu ilgililere ilân olunur. 02/01/2023

#ilangovtr Basın No: ILN02033113