BÜYÜKÇEKMECE 16. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 06.09.2023 - 00:00

İLAN VARAKASI

Esas No: 2021/401

Karar No: 2023/901

Karar Tarihi: 06/06/2023

Mahkememizin yukarıda tarih ve sayıları yazılı gerekçeli karar ile sanık Mecnun Tasalı ve katılanlar Malıka Akhmedova ile Raykhona Rakhmonova' nın yokluklarında sanığın a) Basit Yaralama suçundan 4 Ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, hakkında TCK. 58. maddesinin uygulanmasına, b) cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, konut dokunulmazlığını ihlal etme, basit cinsel saldırı ve tehdit suçlarından ise ayrı ayrı beraatine, dair verilen karar ilesanığın istinaf başvuru dilekçesi Özbekistan soy ve uyruklukatılanlar Malıka Akhmedova ve Baykhona Rakhmonova'nın dosyada mevcut adreslerinde tebligat yapılamadığı, mernis adreslerinin bulunmadığı, başka da adresleri tespit edilemediğinden, adresleri meçhul sayılankatılanlara karar ve sanığın istinaf dilekçesinin ilanen tebliğ edilmesine karar verilmiş, işbu hüküm özeti ile sanığın istinaf başvuru dilekçesinin Tebligat Kanunun 28 ve devamı maddeleri uyarınca katılanlara tebliğine, gazetede ilan edildiği günden başlamak üzere 10 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına, tebliğ tarihinden sonraki 7 gün içerisinde verilecek bir dilekçe ile kararı istinaf edebilecekleri ve aynı süre içerisinde sanığın istinafına cevap verebilecekleri ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No: ILN01886556