Yayınlanma: 09.02.2024 - 00:01

BÜYÜKÇEKMECE 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/13 SATIŞ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/13 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: İstanbul İl, Büyükçekmece İlçe, CELALİYE Mahalle/Köy, 3155 Ada, 57 Parsel, eski 2470 parsel sayılı taşınmaz tapuda tarla nitelikli olduğu, yola cephesi bulunmadığı, çevresinde tarım arazileri ve kısmende konut, villa/konut tipi yapılaşmalar bulunduğu, batı ve doğu komşu parselleri yola cepheli olup, ulaşım bu taşınmazlar üzerinden yapıldığı, bağlantılı olduğu şile sokak ve egeli sok stabilize kaplı olup, taşınmaz üzerinden herhangi bir yapı ve tesisi bulunmamakta, tarım arazisi olarak kullanılmaktadır.

Adresi: Celaliye Mah. Tem Otoyolu Üstü, Kuzeyi Akdeniz Cad. Egeli Sok. No:35 Büyükçekmece / İSTANBUL

Yüzölçümü: 18.476,27 m2

İmar Durumu: Celaliye Mah. eski 2470 parsel, yeni 3155 ada, 57 parsel sayılı taşınmazın bulunduğu alana ait uygulama imar planı bulunmamaktadır.

Kıymeti: 30.485.845,50 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/03/2024 - 11:39 - Bitiş Tarih ve Saati : 20/03/2024 - 11:39

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/04/2024 - 11:39 - Bitiş Tarih ve Saati : 17/04/2024 - 11:39

06/02/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No: ILN01979983