Yayınlanma: 22.02.2024 - 00:01

ÇARŞAMBA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. ÇARŞAMBA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü vekili Av. Enes SENCER tarafından sunulan dava dilekçeleri uyarınca; aşağıdaki listede sıralı taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü faaliyetleri kapsamında kamulaştırılmasına karar verilmiş, mülkiyet haklarının tapuda idare adına tescili ile mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahiplerine ödenebilmesi amacıyla 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. md gereğince mahkememizde açılmış bulunan bedel tespit ve tescil davalarında;

1. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 18/12/1968/914 ve 09/09/2019/347 tarih sayılı Kamu Yararı Kararı verildiği, 

2. Davacı tarafından 18/04/2023 tarih, 1980087 sayılı Kamulaştırma Kararı alındığı, 

3. Kamulaştırma bedelinin mahkemece takdir edilen banka şubesine yatırılacağı,

4. Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin, ilan tarihinden itibaren 2 hafta içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, 

5. Duruşmaların;

2023:299, 300, 308, 313, 323, 324, 325, 326,327, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 338, 340, 345, 348, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 361, 362 esas sayılı dosyalar yönünden 22/03/2024  günü saat 09:00 itibariyle,

2023:301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 309, 310, 311, 312, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 328, 336, 337, 339, 341, 342, 343, 344, 346, 347, 349, 350, 351, 359, 360, 363, 364, 365, 366, 367  esas sayılı dosyalar yönünden 31/05/2024  günü saat 09:00 itibariyle 2. Asliye Hukuk Mahkemesi salonunda yapılacağı; davete uymayanların yokluğunda yargılama ve işlem yapılacağı,

6. Açılacak davalarda husumetin Karayolları Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi gerektiği,

7. Maliklere çıkartılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren veya kendilerine tebligat yapılamayanlara tebligat yerine geçmek üzere yapılan ilan tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği,

8. Otuz (30) gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelemedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşımazdan kamulaştırılan mülkiyet ve irtifak hakkının kamulaştırmayı yapan idare adına tesciline karar verileceği,

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. maddesi uyarınca ilanen duyurulur. 26/01/2024

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLARIN ÖZELLİKLERİ

Samsun İli, Çarşamba İlçesi, Çayvar Mahallesi;

2023/299 Esas, Tarla, Malikleri:  AYŞE KÖSE, EROL KÖSE, HADİCE KÖSE, HATİCE TAŞAN, HİLMİ MURAT KÖSE, HÜSEYİN KÖSE, NAZİKE KÖSE, SABRİ KÖSE, SÜLEYMAN ZİYA KÖSE, TUNAHAN HARİS KÖSE

174 ada 35 parsel,  152.00 m2, Tarla.

181 ada 118 parsel,  1.004.28 m2 Tarla.

166 ada 60 parsel,  175.28 m2 Tarla.

166 ada 25 parsel,  499.05 m2 tamamı Tarla.

2023/301 Esas, Malikleri: CAVİDE EROĞLU, REDİYE YÜRÜKCÜ, MESRURE SEVEN, HATİCE KARACA, SEÇKİN KARACA, YETKİN KARACA, SAMET GÖKMEN, MURAT GÖKMEN, LEVENT GÖKMEN, BÜLENT ECEVİT GÖKMEN, CEMİLE GÖKMEN, KAŞİF GÖKMEN, TURGUT GÖKMEN, NAHİDE CENGİZ, ZAFER CENGİZ, EMİNE CENGİZ, SELAHATTİN CENGİZ, HARUN CENGİZ, ZÜLFİYE CENGİZ, HASAN CENGİZ, ZÜHRE CENGİZ, MUSTAFA CENGİZ, LEYLA KÖSEOĞLU, İMRAN GÜMÜŞ, HAVA UYANIKOĞLU, SEMA GÜNEY, DERYA ERGÜN, HATİCE KOCA, MELEK TOPUZ, REFİYE YÜRÜKCÜ, FATMA İLHAN, ZÜBEYDE OCAK, HAVA GÖKMEN, HAVA KOLDERE, MELİHA KOLDERE, SEMİHA KOLDERE

166 ada 65 parsel,  848.27 m2  kısmı, Tarla.

2023/303 Esas, Malikleri: İBRAHİM KARACAN, YAŞAR KARACAN, İSMAİL CAVİT PAŞAKARACAN, SEYHAN KARACAN, ALİ KÖSEOĞLU, TEHFİDE KÖSEOĞLU, NAŞİDE KÖSEOĞLU, FATMA KÖSEOĞLU, HASAN KÖSEOĞLU, RAİFE KÖSEOĞLU, BEKİR KÖSEOĞLU, BEYHAN SARI, HATİCE ÖNTÜRK, HATİCE ÇAVUŞLU

181 ada 120 parsel,  230.56 m2  kısmı Tarla.

2023/305 Esas, Malikleri: AYDIN ERGİN, BÜLENT ERGİN, CEMAL ERGİN, HATİCE ERDİNÇ, METEHAN ERGİN, NACİYE YALÇINKAYA, PENBE ERGİN, SAİME ERGİN,  YASİN ERGİN, YAŞAR ERGİN 

180 ada 5 parsel,  407.14 m2, kısmı Tarla.

2023/309 Esas, Malikleri: SEMİHA KOLDERE, MELİHA KOLDERE, HAVA KOLDERE, HAVA GÖKMEN, ZÜBEYDE OCAK, FATMA İLHAN, REFİYE YÜRÜKCÜ, MELEK TOPUZ, HATİCE KOCA, DERYA ERGÜN, SEMA GÜNEY, HAVA UYANIKOĞLU, İMRAN GÜMÜŞ, LEYLA KÖSEOĞLU, ZÜHRE CENGİZ, HASAN CENGİZ, ZÜLFİYE CENGİZ, HARUN CENGİZ, HÜSEYİN CENGİZ, SELAHATTİN CENGİZ, EMİNE CENGİZ, ZAFER CENGİZ, NAHİDE CENGİZ, TURGUT GÖKMEN, KAŞİF GÖKMEN, CEMİLE GÖKMEN, BÜLENT ECEVİT GÖKMEN, LEVENT GÖKMEN, MURAT GÖKMEN, SAMET GÖKMEN, YETKİN KARACA, SEÇKİN KARACA, HATİCE KARACA, MESRURE SEVEN, REDİYE YÜRÜKCÜ

166 ada  33 parsel,  62.44 m2 Tarla.

2023/323 Esas, Malikleri: ALİ ÖZDEMİR

166 ada  44 parsel,  80,94 m2 kısmı  Tarla ve 166 ada 53 parsel,  237,43 m2 kısmı Tarla.

2023/333 Esas, Malikleri: SELAHATTİN ÖNDER

156 ada 147 parsel,  215.53 m2 kısmı Tarla.

2023/335 Esas, Malikleri: BERTAN CEMEK

156 ada  143 parsel,  341,10 m2 kısmı Tarla.

2023/337 Esas, Malikleri: HAKKI SAĞLAM

156 ada  141 parsel,  164,45 m2 kısmı Tarla.

2023/339 Esas, Malikleri: Ahmet ÖDER

166 ada 54 parsel,  117,29 m2 kısmı Tarla.

2023/341 Esas, Malikleri: 1-Arif KÖSEOĞLU 2-Ethem KÖSEOĞLU 3-Fatma SERDAR 4-Hanife AKIN 5-Mustafa KÖSEOĞLU

166 ada  50 parsel,  104,44 m2 kısmı Tarla.

2023/343 Esas, Malikleri: 1-Dursune ETYEMEZ 2-Hatice ÖZYER 3-Kadriye BAŞ 4-Saniye KÖSE 

166 ada  34 parsel,  97,19 m2 kısmı Tarla.

2023/345 Esas, Malikleri: Fatma DURGUT

174 ada 25 parsel,  248.39 m2 kısmı  Tarla.

2023/347 Esas, Malikleri: 1-ELBUZ KÖSE 2-FİKRİ KÖSE 3-İSMAİL KÖSE 4-LALE ÖZBEK 

181 ada 114 parsel,  174.45 m2 kısmı Tarla.

2023/349 Esas, Malikleri: Osman ÇORUM

179 ada 15 parsel,  206.54 m2 kısmı Tarla.

2023/351 Esas, Malikleri: 1-HATİCE ERDİNÇ 2-NACİYE YALÇINKAYA 3-SAİME ERGİ YASİN 4-ERGİN YAŞAR ERGİN  

181 ada 104 parsel,  237,96 m2 kısmı Tarla.

2023/361 Esas, Malikleri: 1-FİKRİ KÖSEOĞLU 2-HASAN KÖSEOĞLU 3-ŞEVKET KÖSEOĞLU 4-ŞEVKET KÖSEOĞLU

174 ada 29 parsel,  308.65 m2 tamamı Tarla.

2023/363 Esas, Malikleri: ARİF KÖSEOĞLU, BEHİCE CENGİZ, FATMA SERDAR, HANİFE AKIN, MEDİHA ÖZDEMİR, MUSTAFA KÖSEOĞLU, ZİYA KÖSEOĞLU

166 ada 40 parsel,  172.97 m2  Tarla.

166 ada 47 parsel,  511.45 m2 Tarla.

166 ada 72 parsel,  105.82 m2 tamamı Tarla.

2023/365 Esas, Malikleri: BEDRİYE DURGUT, BELGİN YILMAZ, BERLİNA DURGUT, EMEL DURGUT, EMİNE GİDEN, ERDOĞAN OLGUN, HANİFE DİKBAŞ, HATİME DURGUT, HAYATİ DURGUT, HÜSNİYE AKSU, İNCİLAY ALTUNTEPE, İZZET DURGUT, MEHMET OLGUN, MUSTAFA OLGUN, NAHİDE DURGUT, NÜREDDİN DURGUT, RECEP DURGUT, REMZİYE DURGUT, SİBEL DURGUT, SUAT DURGUT, SÜLEYLA KARAMUK, ŞÜKRİYE DURGUT, TURGUT DURGUT, YAŞAR DURGUT, ZİYA DURGUT, ZÜBEYDE ŞAHİN

181 ada 112 parsel,  657,78 m2  Tarla.

174 ada 15 parsel,  36,85 m2  kısmı Tarla.

2023/367 Esas, Malikleri: YUSUF KÖSE, NEBİYE KÖSE

181 ada  116 parsel,  299,83 m2 kısmı Tarla.

2023/300 Esas, Malikleri: AYŞE KÖSE, EROL KÖSE, HADİCE KÖSE, HATİCE TAŞAN, HİLMİ MURAT KÖSE, HÜSEYİN KÖSE, NAZİKE KÖSE, SABRİ KÖSE, SÜLEYMAN ZİYA KÖSE, TUNAHAN HARİS KÖSE

182 ada 76 parsel,  226.32 m2 Tarla.

166 ada 28 parsel,  764.97 m2  Tarla.

174 ada 21 parsel,  59.73 m2   Tarla.

2023/302 Esas, Malikleri: ZÜLFİYE KAPKARA, YEŞİM ALKAÇ, MURAT KARACA, YASEMİN TAN, RABİYE KARACA, ERGÜN KARACA, HÜSEYİN KARACA, ENVER KARACA, SEDAT KARACA, BAYRAM KARACA, SALİHA KARACA, SEBAHATTİN KARACA, NEBAHATTİN KARACA, REFAÜDDİN KARACA, REFİYE ÖNDER, HATİCE KÖSE, HATİCE ŞEN

166 ada 59 parsel,  288.51 m2  kısmı Tarla.

2023/304  Esas, Malikleri: KADİR TURGUT, SAİME KÖSE, MUSTAFA ÖNDER, MECBURE ÖNDER, ZÜHRE KÖSEOĞLU, ALİ ÖNDER, HAMDİ ÖNDER, FERMUDE ÖZTÜRK, GÜLTEN KÖSEOĞLU,DAVUD KÖSE, VAHDETTİN KÖSE, MERYEM KÖSEOĞLU, HATİCE ERGİN, RABİYE ERGİN, NECMİYE SEMİZ

181 ada 73 parsel,  401.08 m2  kısmı Tarla.

2023/306  Esas, Malikleri: İBRAHİM KARACAN, YAŞAR KARACAN, İSMAİL CAVİT PAŞA KARACAN, SEYHAN KARACAN, EDA ÖZBEK, ERDİNÇ KARAOĞUZ, AYŞE KARAOĞUZ, FATİH KARAOĞUZ, ÇETİN KARAOĞUZ, METİN KARAOĞUZ, ABDURRAHMAN KARAOĞUZ, İSMET KARAOĞUZ, BEYHAN SARI, HATİCE KIRÇAL KARAOĞUZ, ŞAHİDE YILMAZ, HANİFE KARAOĞUZ, HAVVA AYAN, NAŞİDE DEMİRALP, SADİYE DEMİREL, HATİCE ÇAVUŞLU

156 ada  149 parsel,  271.10 m2 kısmı Tarla.

2023/322  Esas, Malikleri: Hava CENGİZ, Mustafa CENGİZ

166 ada 30 parsel,  164.94 m2 kısmı  Tarla.

166 ada 62 parsel,  173.17 m2 kısmı Tarla.

2023/324  Esas, Malikleri: Fikri KÖSEOĞLU

174 ada 19 parsel,  369.27 m2 kısmı  Tarla.

174 ada 33 parsel,  108.54 m2 kısmı Tarla.

2023/326  Esas, Malikleri: Ömer KÖSEOĞLU, Sadiye KALFAOĞLU

166 ada  48 parsel,  99,76 m2 kısmı  Tarla.

166 ada 57 parsel,  197,60 m2 kısmı Tarla.

2023/334  Esas, Malikleri: Fatma OCAK, Lütfiye KESKİN, Mehmet KÖSEOĞLU, Şengül TAŞKIN

156 ada  145 parsel,  532.24 m2 kısmı Tarla.

2023/336  Esas, Malikleri: Yaşar ÖZDEMİR

182 ada 74 parsel,  202,14 m2 kısmı Tarla.

2023/338  Esas, Malikleri: Arif KÖSEOĞLU

166 ada  18 parsel,  175,87 m2 kısmı Yol.

2023/340  Esas, Malikleri: Fikri KÖSEOĞLU, Hasan KÖSEOĞLU, Seyyare ÖZYER, Şevket KÖSEOĞLU

174 ada  17 parsel,  321.98 m2 kısmı  Tarla.

2023/342  Esas, Malikleri: Ziya KÖSEOĞLU

166 ada  39 parsel,  87,68 m2 kısmı  Tarla.

2023/344  Esas, Malikleri: Hanife ÇAKMAK

174 ada  23 parsel,  44,56 m2 kısmı  Tarla.

174 ada  37 parsel,  90,81 m2 kısmı Tarla.

2023/346  Esas, Malikleri: Ahmet DURGUT

174 ada 27 parsel,  103.83 m2 kısmı Tarla.

2023/348  Esas, Malikleri: Fikri KÖSE

181 ada 122 parsel,  348.37 m2 kısmı Tarla.

2023/350 Esas, Malikleri: Hatice ÖZMERAL, Nokta KÖSE

181 ada 104 parsel,  237,96 m2 kısmı Tarla.

2023/310  Esas, Malikleri: HATİCE ERDİNÇ, ZÜHRE AYDIN, METEHAN ERGİN, YASİN ERGİN, PENBE ERGİN, YAŞAR ERGİN, BÜLENT ERGİN, AYDIN ERGİN, CEMAL ERGİN, SAİME ERGİN, NACİYE YALÇINKAYA 

180 ada  3 parsel,  154.16 m2 kısmı  Tarla.

2023/360  Esas, Malikleri: MUSTAFA ÖZTÜRK, NAİLE TANKIR, ŞEKER ÖZTÜRK, ZEKİYE KOLDERE

174 ada 1 parsel,  101.39 m2 tamamı Tarla.

2023/362  Esas, Malikleri: MEHMET DURGUT

181 ada 110 parsel,  282.22 m2 tamamı Tarla.

2023/364  Esas, Malikleri: AYSEN KÖSEOĞLU, AYŞE DURGUT, AYŞE YÜRÜKCÜ, EMİNE BULUT, EMRİYE SEMİZ, FAHRETTİN VURAL, FATMA MİNUZ, İHSAN VURAL, KADRİYE ATAK, KAMİL DURGUT, KEMAL VURAL, KERİME DURGUT, MEHMET DURGUT, MUAMMER DURGUT, MUSTAFA DURGUT, NAHİDE METE, NECATİ DURGUT, NECLA ÇAKMAK, NECMİ DURGUT, NECMİYE ÇAKMAK, PAKİZE ÇETİN, REMZİYE DURGUT, SANİYE DURGUT, YURDAN BEYAZARSLAN

181 ada 108 parsel,  286,59 m²lik kısmı, Tarla.

174 ada 2 parsel,  30,11 m²lik kısmı  Tarla.

Samsun İli, Çarşamba İlçesi, Sefalı Mahallesi;

2023/353 Esas, Malikleri: Ekrem ÇAKIR

129 ada 15 parsel,  146.18 m2 kısmı  Tarla.

2023/355 Esas, Malikleri: Yusuf Remzi ERDÖNMEZ

101 ada 6 parsel,  335.36 m2 tamamı Tarla.

2023/357 Esas, Malikleri: FATMA GÜRDAL, FİKRİYE GÜRDAL, FUAT GÜRDAL, YELİZ GÜRDAL

151 ada 6 parsel,  599.38 m2 tamamı Tarla.

2023/359 Esas, Malikleri: HAVA SÖZEN, NEJLA SÖZEN, NESLİHAN AKTÜRK, ŞENGÜL SARAÇ, YUSUF SÖZEN

102 ada 65 parsel,  357,72 m2 tamamı Tarla.

2023/308  Esas, Malikleri: AYŞE ÖZKURT, ALİ KAHRAMANOĞLU, HÜSEYİN KAHRAMANOĞLU, HASAN KAHRAMANOĞLU

147 ada 25 parsel,  424.73 m2,  Tarla.

147 ada 26 parsel,  7.22 m2 kısmı Tarla.

2023/312  Esas, Malikleri: DURSUN ÖZTÜRK, SANİYE Ahmet Çocuğu, RAMİSE ÇORUM, ŞÜRRET ÖZTÜRK, FATMA ACAR, YAŞAR ÖZTÜRK, NUSRET ÖZTÜRK, MUSTAFA ÖZTÜRK, SEBAHATTİN ÖZTÜRK, SEYFETTİN ÖZTÜRK, FERMUDE ERGÜN, FATMA AKAN, KAFİYE KÖSE

154 ada  242 parsel,  555,76 m2 kısmı Tarla.

2023/314  Esas, Malikleri: MELİHA AKSOY, AYŞE ÖZKURT, ALİ KAHRAMANOĞLU, HÜSEYİN KAHRAMANOĞLU, HASAN KAHRAMANOĞLU

147 ada  15 parsel,  215.25 m2 kısmı Tarla.

2023/318  Esas, Malikleri: SEVİM YILDIZ, ERTAN ERGİN, EFRAHİM ERGİN, MEHMET ERGİN, YUNUS ERGİN

147 ada 19 parsel,   212.21 m²  Tarla.

147 ada 28 parsel,   348.73 m² kısmı;  Tarla.

2023/320  Esas, Malikleri:  ŞÜKRİYE GÜRDAL, MEVLÜDE ŞAHİN, GÜLHANIM TOKALAK, YUSUF GÜRDAL, TURAN GÜRDAL, EMİNE GÜRDAL, ŞENGÜL AKÇAY, ŞENEL TORAMAN, AYŞE KARACA

150 ada 3 parsel,     2042.17 m² kısmı, Tarla.

150 ada 5 parsel,     232.57   m² kısmı, Tarla.

151 ada 10 parsel,   199.61   m² kısmı, Tarla.

2023/328  Esas, Malikleri: Hatice AYÇİÇEK, Kamil AYÇİÇEK, Selahattin AYÇİÇEK

154 ada  248 parsel,  139,57 m2 kısmı Fındık Bahçesi,

154 ada 277 parsel,  483,21 m2 kısmı Fındık Bahçesi.

2023/330  Esas, Malikleri: Fatma AKÇAY, Makbule ÜSTÜNDAĞ, Mesut AKÇAY, Murat AKÇAY, Mustafa AKÇAY

129 ada  11 parsel,  164,68 m2 kısmı  Tarla.

129 ada 21 parsel,  527,68 m2 kısmı Tarla.

2023/332  Esas, Malikleri: Ali KARA

107 ada  10 parsel,  180,.6 m2 kısmı, Arsa,

107 ada 12 parsel,  200.34 m2 kısmı, Arsa,

125 ada 3 parsel,  210.17 m2 kısmı, Tarla.

2023/352  Esas, Malikleri: Hüseyin YILMAZ

148 ada 12 parsel,  170.23 m2 kısmı Tarla.

2023/354  Esas, Malikleri: KAMİL PEKDEMİR, KENAN PEKDEMİR

129 ada 13 parsel,  172.50 m2 kısmı Tarla.

2023/356  Esas, Malikleri: Emrullah DOĞAN

101 ada 8 parsel,  451.23 m2 tamamı Arsa,

2023/358  Esas, Malikleri: Turan GÜRDAL

151 ada 12 parsel,  143.42 m2 tamamı Tarla.

2023/366  Esas, Malikleri: DURGUT AYDEMİR, KEVSER AYDEMİR, MAHMUT AYDEMİR, NURİ AYDEMİR, SELMİDE AYDEMİR, VOLKAN AYDEMİR

154 ada 286 parsel,  79.03 m2   Tarla.

154 ada 288 parsel,  430.19 m2 kısmı Tarla.

2023/307 Esas, Malikleri: GÜRSEL ALIKAN, SANİYE ÇAKIRGÜL, KEVSER AYDEMİR, HAMDİYE ARI, EMİNE AYDEMİR, VOLKAN AYDEMİR, NURİ AYDEMİR, MEHMET AYDEMİR, SELMİDE AYDEMİR, MAHMUT AYDEMİR, DURGUT AYDEMİR

154 ada 274 parsel,  399.37 m2,  kısmı Tarla.

2023/311 Esas, Malikleri: KEVSER AYDEMİR, VOLKAN AYDEMİR, ELİF ALTUN, FATMA BODUR, NURİ AYDEMİR, SELMİDE AYDEMİR, MAHMUT AYDEMİR, DURGUT AYDEMİR

154 ada  243 parsel,  69.15 m2 Tarla.

2023/313 Esas, Malikleri: FAHRİYE İKİZ, MUHARREM AYDIN, ADEM AYDIN, ABDULLAH AYDIN, ALİ AYDIN, ERKAN SAVUK, SELİM SAVUK, DURİYE CANPOLAT, RECEP SAVUK, ORHAN SAVUK, AYŞE AYDIN, BAHİTTİN SAVUK, HÜSEYİN SAVUK, EMİNE KORKMAZ, HATUN UZAL,  AYŞE GENÇ

102 ada 63 parsel,  95.17 m2 Tarla.

2023/325 Esas, Malikleri: Yusuf GÜRDAL

151 ada 8 parsel,  118,03 m2 kısmı Tarla.

151 ada 14 parsel,  384,70 m2 kısmı Tarla.

2023/327 Esas, Malikleri: Nuri AYDEMİR, Selmide AYDEMİR

154 ada  246 parsel,  609,71 m2 kısmı Tarla.

154 ada 283 parsel,  1.034,52 m2 kısmı Tarla.

2023/329 Esas, Malikleri: Yunus ERGİN

149 ada  10 parsel,  51,78 m2 kısmı  Tarla.

149 ada 12 parsel,  289,38 m2 kısmı Tarla.

2023/331 Esas, Malikleri: Hacer AKTÜRK

129 ada  9 parsel,  266,50 m2 kısmı  Tarla.

129 ada 19 parsel,  435,32 m2 kısmı Tarla.

2023/317 Esas, Malikleri: PAKİZE ERENLER, ESMA ÖZTÜRK, NİHAT TOSUN, TURGUT TOSUN, YUSUF TOSUN, RAŞİT TOSUN, NURTEN ÇELİK, VAHİDE ÇAKIR

 147 ada 17 parsel,   122.31 m²kısmı, Tarla.

 147 ada 18 parsel,   92.17 m² kısmı,   Tarla.

 148 ada 8 parsel,   316.17 m² kısmı,  Tarla.

 148 ada 10 parsel,   437.99 m² kısmı; Tarla.

2023/319 Esas, Malikleri: Seçgül KESKİN, Hatice KESKİN, Mustafa Kemal KESKİN, Turgay KESKİN, Ziya KESKİN, Emriye KESKİN, Emine KESKİN, Zuriye AKÇAY

147 ada 11 parsel,   206.00 m² kısmı,  Tarla.

148 ada 6 parsel,     376.80 m² kısmı, Tarla.

147 ada 21 parsel,   213.17 m²  kısmı;  Tarla.

2023/321 Esas, Malikleri: NEVİN AKÇAY, NERMİN AY, MERYEM KESKİN, BURHAN AKÇAY, FİKRET AKÇAY, ORHAN AKÇAY, AYHAN AKÇAY, ZÜRİYE AKÇAY, ALİ AKÇAY

129 ada  7 parsel,  529.97 m2  Tarla.

129 ada  17 parsel,  487.77 m2  kısmı Tarla.

Samsun İli,  Çarşamba İlçesi, Beyyenice Mahallesi;

2023/316  Esas, Malikleri: Ahmet Yavuz ÖZTÜRK, HÜSNE AKSU, AHMETAKSU, ALİ AKSU, MENDERES AKSU, MUZAFFER AKSU

125 ada  13 parsel,  267.29 m2 kısmı Tarla.

2023/315 Esas, Malikleri: ÖMER IŞIK, ZÜRİYET AKGÜL, HANİFE GÜNEY, NADİRE KÖSEOĞLU, NERİMAN KÖSEOĞLU, BİRSEL KAYA, İRFAN ALTUNTAŞ, MAHMUT UYSAL, MERYEM UYSAL, BEDRİ UYSAL, HAMİDE UYSAL, HASAN ÖZTÜRK, RECEP KOLDERE, İBRAHİM UYSAL, RUHSET UYSAL, RAİF UYSAL, SALİM AKBULUT, FATMA TİRYAKİ

125 ada  15 parsel,  586.56 m2 Tarla.

#ilangovtr Basın No: ILN01987778