ÇAYCUMA SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 14 Kasım 2023


ESAS NO: 2018/1348 Esas

DAVALILAR: 3- DÖNDÜ İNCEGÜL - T.C.: **03206450**, Çaycuma/ ZONGULDAK

Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında; Mahkememizce adresinize ulaşılamamış olup tebligat yapılamamış,ilanen tebliğe karar verilmiştir.

HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere, 

Davanın KABULÜNE,

1- Zonguldak İli, Çaycuma İlçesi, Pehlivanlar Mah., Kızlarüzümü Mevki, 85 ada 154 parsel, Zonguldak İli, Çaycuma İlçesi, Çay Mah., Düz Mevki, 52 ada 5 parsel ve Zonguldak İli, Çaycuma İlçesi, Pehlivanlar Mah., Mezarlık Altı Mevki, 85 ada, 2 parsel sayılı taşınmazlar üzerindeki ortaklığın varsa hak ve yükümlülükler baki kalmak kaydıyla umuma açık SATIŞ SURETİYLE GİDERİLMESİNE,

4- Satış memuru olarak Çaycuma Adliyesi Sulh Hukuk Mahkemesi Yazı İşleri Müdürü'nün görevlendirilmesine,

Dair; davacı vekili ile davalı vekiliyüzüne karşı, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere başka yer mahkemesine verilecek dilekçe ile Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No: ILN01929210