ÇAYELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 25 Ekim 2023

ÇAYELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN KAMULAŞTIRMA İLANI

Rize ili Çayeli İlçesi Seslidere İçmesuyu projesi kapsamında İller Bankası Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünce 21.07.2017 tasdik tarihli Çayeli(RİZE) İçmesuyu  Kesin Projesi hazırlanmıştır. Proje kapsamında yapılacak olan su depolarının ve şebeke maslaklarının bulunduğu taşınmazların kamulaştırılmasında kamu yararı olduğu tespit edilerek 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 3. Maddesi ve  5. Maddesinin (a) bendinin 3. Fıkrası gereğince 24.12.2020 tarih ve 88 sayılı Belediye Encümeni kararı ile kamu yararı kararı alınmış ve mülki idari amiri tarafından onaylanmış olup Seslidere  İçmesuyu projesi kapsamında Rize İli, Çayeli İlçesi, Sabuncular Mahallesi, tapunun F45-D-20-C-2-D Pafta, 1539 Ada, 204 parselde 934,88 m² yüzölçümlü kayıtlı taşınmazda bölgenin su ihtiyacını karşılamak amacıyla Su deposu yapılacak olduğundan Belediye Encümeninin 26.05.2022 tarih ve 47 sayılı kararı ile kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Söz konusu taşınmazın toplam yüzölçümü 934,88 m² olup 23/96 payı Zülkif kızı Saniye ÇAKIR;23/896 payı Hasan kızı Nazmiye AZMAN;5/384 Ömer oğlu Aziz;5/384 payı Aziz oğlu Hamdiye;5/384 payı Aziz oğlu Rüştü; 4767/258048 payı Nurettin kızı Fatma AZMAN;4767/258048 payı Nurettin oğlu Nejdet AZMAN; 23/5376 payı Cafer oğlu Bahattin AZMAN; 5871/64512 payı Hasan oğlu Rıza AZMAN; 5/384 payı Kasım kızı Zehra AZMAN; 253/5376 payı Hasan kızı Zehra AZMAN; 2559/64512 payı Hasan kızı Nazmiye IŞIKTUTAN; 4491/258048 payı Salih oğlu İsmet ŞİŞMAN; 4491/258048 payı Salih kızı Yüksel SELVİ; 4491/258048 payı Salih oğlu Ömer ŞİŞMAN; 4767/258048 payı Nurettin kızı Yüksel AZMAN; 2559/258048 payı Yusuf kızı Zehra AZMAN; 2559/258048 payı Cezmi kızı Rukiye AZMAN; 2559/258048 payı Cezmi kızı Ayşe Hülya ARMAN; 2559/258048 payı Cezmi kızı Kadriye AZMAN; 2559/258048 payı Hayri kızı Ayla TÜRKOĞLU; 853/43008 payı Davut oğlu Mehmet USTALAR; 853/43008 payı Davut kızı Bahriye AZMAN; 853/172032 payı Mehmet kızı Emine USTALAR; 853/172032 payı Rüstem kızı Gönül ÖZAKTAY; 853/172032 payı Rüstem kızı Suna FETTAHOĞLU; 853/172032 payı Rüstem kızı Özer Ustalar AROL; 853/245760 payı Hayattin  oğlu Mustafa USTALAR; 853/245760 payı Hayattin oğlu İlker ÖZKAN ; 853/245760 payı Hayettin oğlu İlkay BAYOĞLU; 853/245760 payı Hayattin kızı Sibel ULUSOY; 853/143360  payı Hayattin kızı Nilgün ERMİN; 4491/774144 payı Aral kızı Sibel TAYFUR; 4491/774144 payı Aral kızı Hilal KUTLU; 4491/774144 payı Aral kızı Sevil KOBAZA; 4491/64512 payı Zafettin oğlu Üstün AZMAN; 17/1920 payı Mustafa kızı Müşerref AZMAN; 9/2560 payı Ahmet Ali kızı Serap AZMAN; 9/2560 payı Ahmet Ali kızı Semiha AZMAN; 9/2560 payı Ahmet Alı kızı Sinem AZMAN; 9/2560 payı Ahmet Ali oğlu Harun AZMAN; 1/40 payı Nurettin oğlu Nizamettin AZMAN; 17/480 payı Nurettin kızı Semiha KEKEÇ; 17/480 payı Nurettin kızı Feriha ŞİŞMAN; 17/480 payı Nurettin oğlu Mustafa AZMAN; 1/1536 payı Cemal Gürsel kızı Sefanur TURGUT; 1/1536 payı Cemal Gürsel oğlu Ethem AZMAN; 1/768 payı  Nizamettin oğlu Hasan Kemal AZMAN; 1/768 payı Nizamettin oğlu Şükür AZMAN; 1/384 payı Mustafa kızı Fatma AZMAN; 1/768 payı Nizamettin kızı Ayşe KİŞİN; 1/768 payı Nizamettin kızı Cihan DERBAZLAR; 1/768 payı Nizamettin oğlu Nurettin AZMAN adına kayıtlı hissedarlardır.

Adı geçen hissedarlarından Zülkif kızı Saniye ÇAKIR; Ömer oğlu Aziz; Aziz oğlu Hamdiye; Aziz oğlu Rüştü’nün adresinin bulunmaması ve adres kayıt sisteminde de yerleşim yeri adreslerinin tespit edilmemesi üzerinde tebligata elverişli herhangi bir adresin tespit edilmemesinden dolayı adreslerinin meçhul kalması nedeniyle tebligat kanunu hükümleri dahilinde kamulaştırma kararının gazete ile ilanen tebliği gerekmektedir.

Buna göre Rize İli, Çayeli İlçesi Sabuncular Mahallesi 1539 ada 204 parselde 934,88 m² yüzölçümlü kayıtlı taşınmazın Çayeli Belediye Başkanlığınca takdir edilen bedeli mukabilinde peşin olarak ve pazarlık yolu ile kamulaştırılacağından,2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 8. Maddesinin (Değişik beşinci fıkra: 20/8/2016-6745/31 md.) gereği yukarıda adı geçen hissedarların 15 gün içinde uzlaşma görüşmesi yapılmak üzere Çayeli Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne başvurulması gerekmektedir.

Aksi taktirde 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. Maddesi uyarınca taşınmaz malın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesine müracaat ile adı geçen taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve söz konusu bedelin ödenmesi karşılığında idare adına tesciline karar verilmesine talep edileceği hususları ;

İlanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No: ILN01913253