DIŞKAPI VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma: 15 Kasım 2023

DIŞKAPI VERGİ DAİRESİ 2023 İLAN LİSTESİ

Vergi No

TC Kimlik No

Soyad Ad/Unvan

Adres

Vergi Dönemi

Ana Vergi Kodu

Vergi Kodu

Ana Takip Dosya No

Takip Dosya No

Toplam Borç

2240416863

33859246886

İDRİS ERAY ÇAKMAK

ERGENEKON MAH. SAVAŞTEPE SK. Kapı No:41 Daire No:10 Tel: YENİMAHALLE ANKARA

201205201205

0015

3080

2018040466D6S0000003

2018040414D6Z0000005

7.261.223,52

2240416863

33859246886

İDRİS ERAY ÇAKMAK

ERGENEKON MAH. SAVAŞTEPE SK. Kapı No:41 Daire No:10 Tel: YENİMAHALLE ANKARA

201203201203

0015

3080

2018040466D6S0000003

2018040414D6Z0000007

5.837.232,48

2240416863

33859246886

İDRİS ERAY ÇAKMAK

ERGENEKON MAH. SAVAŞTEPE SK. Kapı No:41 Daire No:10 Tel: YENİMAHALLE ANKARA

201204201204

0015

3080

2018040466D6S0000003

2018040414D6Z0000008

5.139.853,68

2240416863

33859246886

İDRİS ERAY ÇAKMAK

ERGENEKON MAH. SAVAŞTEPE SK. Kapı No:41 Daire No:10 Tel: YENİMAHALLE ANKARA

201208201208

0015

3080

2018040466D6S0000003

2018040414D6Z0000004

4.747.719,43

2240416863

33859246886

İDRİS ERAY ÇAKMAK

ERGENEKON MAH. SAVAŞTEPE SK. Kapı No:41 Daire No:10 Tel: YENİMAHALLE ANKARA

201206201206

0015

3080

2018040466D6S0000003

2018040414D6Z0000006

2.756.215,19

2240416863

33859246886

İDRİS ERAY ÇAKMAK

ERGENEKON MAH. SAVAŞTEPE SK. Kapı No:41 Daire No:10 Tel: YENİMAHALLE ANKARA

201205201205

0015

0015

2018040466D6S0000003

2018040414D6Z0000005

2.420.407,85

2240416863

33859246886

İDRİS ERAY ÇAKMAK

ERGENEKON MAH. SAVAŞTEPE SK. Kapı No:41 Daire No:10 Tel: YENİMAHALLE ANKARA

201203201203

0015

0015

2018040466D6S0000003

2018040414D6Z0000007

1.945.744,16

2240416863

33859246886

İDRİS ERAY ÇAKMAK

ERGENEKON MAH. SAVAŞTEPE SK. Kapı No:41 Daire No:10 Tel: YENİMAHALLE ANKARA

201207201207

0015

3080

2018040466D6S0000003

2018040414D6Z0000003

1.734.957,46

2240416863

33859246886

İDRİS ERAY ÇAKMAK

ERGENEKON MAH. SAVAŞTEPE SK. Kapı No:41 Daire No:10 Tel: YENİMAHALLE ANKARA

201204201204

0015

0015

2018040466D6S0000003

2018040414D6Z0000008

1.713.284,56

2240416863

33859246886

İDRİS ERAY ÇAKMAK

ERGENEKON MAH. SAVAŞTEPE SK. Kapı No:41 Daire No:10 Tel: YENİMAHALLE ANKARA

201208201208

0015

0015

2018040466D6S0000003

2018040414D6Z0000004

1.582.573,14

Yukarıda Ad/Soyad/Ünvanı yazılı Dışkapı Vergi Dairesi Mükellefleri adına düzenlenen Ödeme Emirleri mükelleflerin bilinen adreslerine tebliğ edilememiştir.

213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 103,104,105,106 maddeleri gereğince adı geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Dışkapı Vergi Dairesi Müdürlüğüne bizzat veya bilvekale, taahütlü posta, telgrafla adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebligat yapılacağı aksi takdirde iş bu ilan tarihinden itibaren bir aylık sürenin sonunda teblig edilmiş sayılacağı hususları ilan olunur

#ilangovtr Basın No: ILN01930308