ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU'NDAN KAMULAŞTIRMA DAİRESİ BŞK.

Yayınlanma: 15 Kasım 2023

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 13/09/2018 tarihli ve 8056-1 sayılı Kararı ile Mis Enerji Üretim Anonim Şirketi adına, Manisa ilindeki Mis-III JES üretim tesisinde 13/09/2018 tarihinden itibaren 23 yıl 11 ay 10 gün süreyle üretim faaliyeti göstermek üzere EÜ/8056-1/04042 numaralı üretim lisansı verilmiştir.

Söz konusu üretim lisansı kapsamında yer alan üretim tesislerinin kurulabilmesi için gerekli olan taşınmaz hakkında, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun 19 uncu maddesinin 1 inci fıkrası ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 7 nci maddesi gereğince, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından 20/07/2023 tarihli ve 11971-3 sayılı kamulaştırma kararı verilmiştir. Kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın aşağıdaki listede yer alan maliklerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 8 inci maddesi doğrultusunda pazarlıkla satın alma usulünün uygulanması amacıyla ilgili kurumlar aracılığıyla adres araştırması yapılmış olmasına rağmen, ulaşılamamıştır.

Kamulaştırılmasına karar verilen ve ekli listede belirtilen söz konusu taşınmazla ilgili olarak 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 8 inci maddesi doğrultusunda bu ilanın yayım tarihinden itibaren on beş gün içinde, Kurumumuzun “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı Mustafa Kemal Mahallesi, 2078. Sokak No:4 06510 Çankaya/ANKARA” adresine başvurulması halinde, EPDK Uzlaşma Komisyonunca belirlenecek tarihte uzlaşma toplantısı yapılacaktır. Bu ilan üzerine uzlaşma toplantısına katılacağını bildirmeyen taşınmaz malikleri aleyhine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10 uncu maddesi doğrultusunda kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın Maliye Hazinesi adına tescili davası açılacaktır.

Aşağıda listede yer alan taşınmaz maliklerine 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

MİS-III-JES ÜRETİM TESİSİ NEDENİYLE MANİSA İLİ, ALAŞEHİR İLÇESİNDEKİ TAŞINMAZIN KAMULAŞTIRILMASI İÇİN GEREKEN VE ADRESLERİNE ULAŞILAMAYAN MALİK LİSTESİ

SIRA NO

MAHALLE / KÖY

ADA NO

PARSEL NO

MALİK BİLGİLERİ

TAŞINMAZIN CİNSİ

TAŞINMAZIN YÜZÖLÇÜMÜ (m²)

KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ (m²)

ADI SOYADI

BABA ADI

HİSSE

ORANI

1

ALKAN

152

5

MEHMET ZEKİ SÜREK

FEYYAZ

1911/3276800

Tarla

325.823,90

7.467,22

2

ALKAN

152

5

AİŞE FAİKA

MUSTAFA

VRS.İŞT

Tarla

325.823,90

7.467,22

#ilangovtr Basın No: ILN01930649