ESENLER VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLANEN TEBLİĞ

Yayınlanma: 14 Kasım 2023

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ESENLER VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLANEN TEBLİĞ

VKN

T.C. Kimlik No

Soyad Ad/Unvan

Adres

Vergi Dönemi

Ana Vergi Kodu

Vergi Kodu

Ana Takip Dosya No

Takip Dosya No

Vergi Aslı Borcu Toplamı

Kesinleşen Gecikme Zammı Toplamı

Ceza Toplamı

Toplam Borç

5410264843

61267255824

SALİH KAZANCI

FATİH MAH. HAMİDİYE CAD. Kapı No:25 Daire No:3 Tel: ESENLER İSTANBUL

201701201712

0010

1047

2023100266Jl70000002

2023100214JlK0000051

67,20 TL

0,00 TL

0,00 TL

67,20 TL

5410264843

61267255824

SALİH KAZANCI

FATİH MAH. HAMİDİYE CAD. Kapı No:25 Daire No:3 Tel: ESENLER İSTANBUL

201701201712

0010

1048

2023100266Jl70000002

2023100214JlK0000051

78,50 TL

0,00 TL

0,00 TL

78,50 TL

5410264843

61267255824

SALİH KAZANCI

FATİH MAH. HAMİDİYE CAD. Kapı No:25 Daire No:3 Tel: ESENLER İSTANBUL

201701201712

0010

0010

2023100266Jl70000002

2023100214JlK0000051

1.381.765,70 TL

0,00 TL

0,00 TL

1.381.765,70 TL

8830237079

28972857132

VEHAP UCA

HIRKA-İ ŞERİF MAH. SOFALI ÇEŞME CAD. Kapı No:49 Daire No:7 Tel: FATİH İSTANBUL

201501201512

0001

0001

2018111366JlA0000046

2018110914JlN0000045

403.844,06 TL

0,00 TL

0,00 TL

403.844,06 TL

8830237079

28972857132

VEHAP UCA

HIRKA-İ ŞERİF MAH. SOFALI ÇEŞME CAD. Kapı No:49 Daire No:7 Tel: FATİH İSTANBUL

201501201512

0001

3080

2018111366JlA0000046

2018110914JlN0000045

0,00 TL

0,00 TL

1.211.532,18 TL

0,00 TL

8830237079

28972857132

VEHAP UCA

HIRKA-İ ŞERİF MAH. SOFALI ÇEŞME CAD. Kapı No:49 Daire No:7 Tel: FATİH İSTANBUL

201501201512

0001

1084

2018111366JlA0000046

2018110914JlN0000045

152.653,05 TL

0,00 TL

0,00 TL

152.653,05 TL

Esenler Vergi Dairesi Müdürlüğü Mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı ve unvanı yazılı mükellefler adına 6183 sayılı A.A.T.U.H.K.’na istinaden düzenlenen ödeme emirleri ilgililerin bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K’nun 103-106. maddelerine istinaden vergi dairesince ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen onbeşinci günün ilan tarihi olduğu, ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında ilan tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

#ilangovtr Basın No: ILN01928971